Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Znanost u i za društvo
 • Opis

Znanost u i za društvo » Opis

Opis

Znanost u i za društvo (Science with and for Society) horizontalna je aktivnost programa Obzor 2020. koja ima za cilj promicanje suradnje između znanosti i društva, razvijanje aktivnog interesa mladih generacija za znanost, zapošljavanje talentiranih mladih znanstvenika te udruživanje znanstvene izvrsnosti s društvenom osviještenošću i odgovornošću.

Jačanje europskog znanstvenog i tehnološkog sustava moguće je ostvariti jedino uspostavom dijaloga i suradnjom između znanosti i društva u osiguravanju društveno odgovorne znanosti te približavanju znanstvenih politika građanima. Ubrzani napredak u suvremenim znanstvenim istraživanjima i inovacijama otvara brojna etička, pravna i društvena pitanja koja utječu na odnos između znanosti i društva.

Znanost u i za društvo doprinijet će stvaranju inovativnih načina povezivanja znanosti i društva u sklopu okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. kroz sljedeće aktivnosti;

 • Stvaranje znanstvenog obrazovanja i znanstvenih karijera privlačnima mladim generacijama, poticanje interakcije između škola, znanstvenih institucija, industrije i organizacija civilnog društva;
 • Promoviranje rodne ravnopravnosti u znanosti i istraživanju podupirući strukturne promjene u organizaciji istraživačkih institucija te istraživačkim aktivnostima;
 • Uključivanje društva, uzimajući u obzir interese i vrijednosti građana te kvalitetu i društvenu prihvatljivost rezultata istraživanja i inovacija;
 • Promicanje sudjelovanja građana u znanosti i širenja aktivnosti temeljenih na znanosti;
 • Dostupnost rezultata javno financiranih istraživanja;
 • Utemeljenje javnih politika na razvoju društveno odgovorne znanosti i inovacija te promicanju etičkog okvira za istraživanje i inovacije;
 • Poduzimanje mjera predostrožnosti i procjenjivanje potencijalnih posljedica istraživanja i inovacija na okoliš, zdravlje i sigurnost;
 • Poboljšanje znanstvene komunikacije između znanstvenika, medija i javnosti.