Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Širenje izvrsnosti i sudjelovanja
  • Opis

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja » Opis

Opis

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja (Spreading excellence and widening participation) jedna je od horizontalnih aktivnosti Obzora 2020. usmjerena na smanjivanje podjele između istraživanja i inovacija.

Zemlje i regije Europske unije koje su manje uspješne u iskorištavanju istraživačkih rezultata trebaju unaprijediti svoje istraživačke i inovacijske sustave i politike kako bi postali uspješni sudionici u brojnim programima EU i time pridonijeli homogenizaciji razvoja i funkcioniranja Europskog istraživačkog prostora.

Sudjelovanje institucija iz manje uspješnih zemalja i regija u EU okvirnom programu ne ovisi samo od veličine ulaganja u istraživanje i razvoj, već i o efikasnom nacionalnom i regionalnom inovacijskom sustavu, tehničkoj pomoći, ekspertizama, umreženosti i povezanosti s partnerima diljem EU i drugim čimbenicima.

Prema EUROSTAT regionalnom godišnjaku 2012 od ukupno 266 regija u EU, samo 35 regija je u 2009. godini ostvarilo ulaganja u istraživanje i razvoj iznad 3%, a na tih 35 regija otpada 45% ukupnih istraživačkih i razvojnih troškova u EU. Deset najintenzivnijih istraživačko-inovacijskih regija u 2009. godini su regije nordijskih zemalja i činile su 9,3% ukupnih troškova istraživanja i razvoja u Europi.

U manje razvijenim regijama EU postoje brojne znanstvene i istraživačke organizacije s značajnim potencijalom za realizaciju izvrsnosti i kvalitetnijeg pozicioniranja u Europskom istraživačkom prostoru.

U Obzoru 2020. su formulirane specifične mjere i aktivnosti za širenje izvrsnosti i proširenja sudjelovanja institucija u manje razvijenim regijama sa slabijim rezultatima u iskorištavanju istraživačkih rezultata i sposobnostima inoviranja, a koje imaju potencijal da se razviju u izvrsne institucije sposobne iskorištavati financijska sredstava iz okvirnog programa, ali i drugih programa EU namijenjenih financiranju njihovih djelatnosti.

Razvoj i jačanje sinergije između dva najveća programa EU, okvirnog programa Obzor 2020. koji je fokusiran na financiranje znanstvene izvrsnosti i europskih strukturnih i investicijskih fondova koji su fokusirani na financiranje jačanja inovacijskih kapaciteta, infrastrukture i opreme, jedan je od bitnih elemenata koji se nalazi u gotovo svim glavnim strateškim dokumentima EU za period do 2020 godine.

Obzor 2020. upravo kroz niz mjera sadržanih u „Širenju izvrsnosti i sudjelovanja“ (teaming, twinnig, ERA Chairs)  stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i strategijom pametne specijalizacije.

Teaming aktivnost usmjerena je na stvaranje novih centara izvrsnosti ili značajno poboljšanje već postojećih. Ovdje se podupire zajednički, timski rad izvrsnih institucija i institucija koja su manje uspješna u istraživanju i inoviranju usprkos njihovu potencijalu za ostvarivanje  izvrsnosti.

U pripremnoj fazi uspostave novog ili unapređenja i moderniziranja već postojećeg centra izvrsnosti,  u procesu stvaranja timskog rada i sprege institucija na zajedničkim zadacima uključivat će potporu za izradu poslovnog plana.

U okviru Twinning aktivnosti podupire se jačanje jasno određenih područja istraživanja pojedine  institucije  kroz povezivanje s barem dvije srodne, međunarodno vodeće institucije u definiranom području.  Ova aktivnost obuhvaća skup mjera koje će se financirati s ciljem širenja izvrsnosti i proširenja sudjelovanja u inovacijskim programima EU; izmjena osoblja, stručni posjeti, obuke, radionice, prisustvovanje konferencijama, organizacija zajedničkih ljetnih škola i diseminacijske aktivnosti.

ERA Chairs aktivnost je usmjerena na izvođenje strukturnih promjena u institucijama koje imaju potencijal za poboljšanje svojih istraživačko inovacijskih djelatnosti i realizacije izvrsnosti putem transparentnog odabira izvrsnih znanstvenika koji će sukladno strateškom planu institucije osigurati implementaciju prioriteta Europskog istraživačkog prostora .

Izgradnja znanstvene izvrsnosti je dugotrajan proces koji, da bi bio i uspješan, mora biti integriran s širim regionalnim, ekonomskim i institucionalnim razvojem.

Podrška nacionalnim i regionalnim tijelima koji oblikuju inovacijske politike (eng. Policy Support Facility), podrška za pristup međunarodnim mrežama za izvrsne istraživače i inovatore, nedovoljno uključene u europske i međunarodne mreže kroz program europske suradnje u znanosti i tehnologiji (European Cooperation in Science in Technology–COST) i podrška mrežama nacionalnih osoba za kontakt (National Contact Point-NCP) u Obzoru 2020. komponente su aktivnosti Širenja izvrsnosti i sudjelovanja.