Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Sinergija Obzora 2020. i strukturnih fondova

Sinergija Obzora 2020. i strukturnih fondova

Sinergija Obzora 2020. i strukturnih fondova

Okvirni program Obzor 2020. i fondovi kohezijske politike karakteriziraju zajednički strateški ciljevi koji su navedeni u ključnim strateškim dokumentima Europske unije, Europa 2020 i Unija inovacija.

Osim toga, imaju brojne komplementarne elemente: zajednički, sedmogodišnji period za programiranje, isti strateški cilj, pametan, održiv i uključiv rast, ali različite metode i specifične ciljeve, homogenizirana pravila za prihvatljive troškove, mogućnost kombiniranja financijskih sredstava iz oba instrumenta u istom projektu za različite stavke troškova, razvoj istraživačko-inovacijskih strategija (RIS3) za pametne specijalizacije koji su uvjet za odobrenje elemenata koji se tiču istraživanja i inovacija u Partnerskim ugovorima i Operativnim programima.

Komplementarnost i sinergija između Obzora 2020. i fondova kohezijske politike osobito je važna za manje razvijene regije i trebala bi imati visoki prioritet, kako na nivou donošenja nacionalnih politika i strategija, tako i na projektnom nivou. Simultanim korištenjem sredstava iz programa Obzor 2020. i kohezijskih odnosno strukturnih fondova, osigurava se financijska podrška odvojenim, ali međusobno povezanim aktivnostima u procesu razvoja, istraživanja i inovacija.

Sekvencijalno korištenje sredstava u jednom projektu na način da se iz Obzora 2020. financiraju izvrsna istraživanja, istraživanja na granici mogućih spoznaja, demonstracijski i pilot projekti koji su još daleko od komercijalne primjene, dok se iz strukturnih i investicijskih fondova financiraju aktivnosti vezane za izgradnju inovacijskih kapaciteta uključujući nabavu znanstvene opreme i izgradnju inovacijske infrastrukture, najpoželjniji je put financiranja svih faza inovacijskog lanca.

Da bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti za sinergije na svim nivoima, nužno je da se istraživačko-inovacijske strategije za pametne specijalizacije (trenutačno u izradi u RH) elaboriraju uključivanjem svih dionika tog složenog procesa: znanstveno-istraživačke institucije, sveučilišta, visokoškolske ustanove, mala i srednja poduzeća, velike tvrtke, tehnološke centre, razvojne i inovacijske agencije i druge subjekte iz privatnog i javnog sektora.

Aktivnosti u nacionalnim istraživačkim, tehnologijskim, razvojnim i inovacijskim programima u sklopu strukturnih fondova, artikulirani kroz strategiju pametne specijalizacije tj. plana za gospodarsku transformaciju svih regija temeljenih na istraživanju i inovacijama, podupiru i olakšavaju sudjelovanje znanstveno-istraživačkih organizacija u programu Obzor 2020.

Važne implikacije strategija pametne specijalizacije, kao i strukturnih fondova  za Obzor 2020. su:

  • Dobivanje  informacija za buduće sadržaje Radnih programa u svim prioritetima Obzor 2020. (osobito u prioritetima Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi)
     
  • Dobivanje povratne informacije za nacionalne i regionalne istraživačko-inovacijske strategije (RIS) za pametne specijalizacije pomoću kojih se mogu identificirati prioritetna područja za buduće teme i obrnuto
     
  • Uključivanje ključnih projekata Obzora 2020. i dionika u regionalne inovacijske strategije (ova implikacija ovisi o politikama zemalja članica i regija koje su uključene u izradu strategija)

Mjere i aktivnosti sadržane u istraživačko-inovacijskoj politici i strategiji pametne specijalizacije moraju biti sadržane u Operativnim programima (Operational Programme – OP) i Partnerskim ugovorima (Partnership Agreement - PA).

Što je potrebno da svaki znanstvenik, istraživač, sudionik Obzora 2020. zna ukoliko  ima interesa za financiranje projektnih aktivnosti iz Strukturnih fondova (SF) i postizanja sinergije?

Postizanje sinergije i financiranje iz strukturnih fondova - koraci

Više o strukturnim fondovima u Hrvatskoj možete naći na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=549