Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Obzor 2020.
 • Mreža nacionalnih osoba za kontakt

Mreža nacionalnih osoba za kontakt

AKTIVNOSTI I USLUGE OBZOR 2020. NACIONALNIH  OSOBA ZA KONTAKT

Kako bi se korisnicima omogućila personalizirana podrška sudjelovanju u Obzor 2020. programu za istraživanje i inovacije te kako bi se iskoristili potencijali programa, Vlade država članica Europske unije i ostalih zemalja koje sudjeluju u programu uspostavile su strukturu nacionalne potpore. Strukturu potpore čine nacionalne osobe za kontakt za Obzor 2020. (dalje u tekstu: NCP), sa sjedištem u određenim tijelima državne i javne uprave, čime se hrvatskim korisnicima omogućuje da na jednom mjestu pronađu relevantne informacije i mogućnosti sudjelovanja u programu Obzor 2020.

Kako se radi o nacionalnim strukturama, vrsta i razina usluga može se razlikovati od zemlje do zemlje. No, u skladu sa smjernicama Europske komisije, osnovne usluge dostupne su svima:

 • savjeti o administrativnim i pravnim postupcima
 • osposobljavanje i pomoć pri pisanju projektnog prijedloga
 • distribucija dokumentacije (obrasci, upute, priručnici i sl.)
 • pružanje pomoći pri traženju partnera

 

U nastavku navodimo aktivnosti i usluge hrvatskih nacionalnih osoba za kontakt sa sjedištem u Agenciji za mobilnost i programe EU.

 

AKTIVNOSTI INFORMIRANJA

 • organizacija nacionalnih i regionalnih informativnih dana, stručnih radionica, okruglih stolova, konferencija i drugih događaja s naglaskom na tematska područja programa Obzor 2020., uključujući pravna i financijska pitanja
 • organizacija informativnih dana, stručnih radionica, okruglih stolova, konferencija i drugih događaja u suradnji s Europskom komisijom
 • sudjelovanje na događajima posvećenima programu Obzor 2020. u organizaciji drugih institucija u zemlji i inozemstvu  u cilju dobivanja novih informacija
 • obavještavanje hrvatskih korisnika o novostima vezanima za program Obzor 2020. i pripadajuća tematska područja
 • podizanje svijesti o inovacijskim aktivnostima, različitim mogućnostima financiranja, te interdisciplinarnom pristupu u okviru programa Obzor 2020. putem promotivnih materijala Europske komisije
 • održavanje nacionalne mrežne stranice za program Obzor 2020.
 • održavanje elektroničke baze podataka hrvatskih korisnika u programu Obzor 2020.

 

AKTIVNOSTI STRUČNOG SAVJETOVANJA

 • stručno savjetovanje potencijalnih sudionika u Obzor 2020. projektima (putem elektroničke pošte, telefonski i osobno). Osobno savjetovanje potrebno je dogovoriti s NCP-jem barem 7 dana prije željenog termina. Zbog kvalitetnije usluge potrebno je unaprijed poslati informacije o projektnoj ideji i sva relevantna pitanja.
 • pružanje potpore tijekom cijelog projektnog ciklusa (stručno savjetovanje pri registraciji prijavitelja, pripremi projekta, prijavi projekta i evaluaciji te provedbi projekta)
 • usluga pregleda i komentiranja projektnog prijedloga (sadržajno i strukturno) s obzirom na neznanstvene kriterije evaluacije u okviru svih tematskih područja programa Obzor 2020. Konačnu verziju prijedloga je potrebno dostaviti najkasnije 30 dana prije roka za prijavu.

 

AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA I SURADNJE S DRUGIM INSTITUCIJMA

 • pružanje pomoći pri traženju partnera za sudjelovanje u Obzor 2020. projektima (putem transnacionalnih tematskih mreža Obzor 2020. NCP-ja, Europske poduzetničke mreže, paneuropskog programa Euraxess te ostalih mreža i organizacija)
 • predstavljanje potencijalnih hrvatskih partnera u inozemstvu
 • umrežavanje hrvatskih partnera međusobno i u inozemstvu
 • redovite konzultacije s dionicima o tematskim radnim programima (znanstveno-istraživačka/akademska zajednica, industrijska zajednica, privatni sektor, javne i državne ustanove, civilna društva, neprofitne organizacije,itd.)
 • suradnja s ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj koje su uključene u provedbu programa Obzor 2020. - Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, HAMAG- BICRO, Državni zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost itd.
 • iniciranje i sudjelovanje u pravnim inicijativama na razini Republike Hrvatske kako bi se olakšalo ili omogućilo sudjelovanje domaćih korisnika u programu Obzor 2020., suradnja s ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj na pitanjima sinergije Obzora 2020. s drugim izvorima financiranja (strukturni fondovi i sl.)

 

SURADNJA S EUROPSKOM TEMATSKOM MREŽOM NACIONALNIH OSOBA ZA KONTAKT TE EUROPSKOM KOMISIJOM

 • sudjelovanje u Obzor 2020. projektima potpore i umrežavanja koji su namijenjeni NCP-jevima iz različitih država kako bi se poboljšala i ujednačila razina usluga za korisnike
 • redovita razmjena informacija s Obzor 2020. NCP-jevima iz drugih zemalja (EU zemlje članice i ostale zemlje koje sudjeluju u programu Obzor 2020.)
 • sudjelovanje na redovitim sastancima NCP-ja pri Europskoj komisiji
 • sudjelovanje na informativnim danima, radionicama i tematskim konferencijama u organizaciji Europske komisije
 • prikupljanje i dostavljanje relevantnih statističkih i drugih podataka  Europskoj komisiji i korisnicima
 • sudjelovanje u pravnim inicijativama na razini Europske unije kako bi se olakšalo ili omogućilo sudjelovanje domaćih korisnika u programu Obzor 2020.

 

DODATNE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI NACIONALNIH OSOBA ZA KONTAKT ZA PRAVNA I FINANCIJSKA PITANJA

 • stručno savjetovanje (potencijalnih) sudionika u Obzor 2020. projektima o pravnim i financijskim pravilima programa Obzor 2020. (proces registracije i validacije sudionika, vrste troškova i iznos financijske potpore iz programa, savjeti pri izradi projektnog budžeta, savjeti za izračun troškova osoblja, savjeti za implementaciju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, konzorcijskog ugovora, pravo intelektualnog vlasništva, revizija projekta itd.)
 • suradnja s Europskom komisijom na izradi pravila za program Obzor 2020.
 • suradnja s Europskom komisijom na izradi Obzor 2020. modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • suradnja s Europskom komisijom na izradi Obzor 2020. modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima
 • posredovanje u komunikaciji s Europskom komisijom u slučaju nacionalnih pitanja provedbe pravila programa u skladu s domaćim pravilima
 • obavještavanje korisnika o službenim tumačenjima domaćih pravnih pravila relevantnih za provedbu Obzor 2020. projekata, a koja su izdala nadležna tijela

Napomene:
Nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja koje djeluju pri Agenciji za mobilnost i programe EU nisu nadležne davati službena tumačenja domaćih pravnih pravila. Za pojedina pitanja potrebno je obratiti se nadležnom tijelu.
Također, zbog ograničenih kapaciteta nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja nisu u mogućnosti sastavljati budžet te različite vrste ugovora i drugih dokumenata potrebnih za provedbu projekata, već je njihova uloga isključivo savjetodavna. Kako bi se osigurala kvalitetna usluga savjetovanja korisnika pri izradi budžeta, ugovora i ostalih dokumenata, prijedloge je potrebno dostaviti barem 7 dana prije ugovorenog savjetovanja odnosno roka za prijavu projekta.

 

Za sve tehničke probleme vezane uz prijavu projekta obratite se europskom IT Helpdesku putem Portala za sudionike.

Struktura nacionalne potpore