Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Financijska pitanja
  • Troškovi osoblja

Financijska pitanja » Troškovi osoblja

Računanje naknade po satu (satnica) 

Obzor 2020. projekti
 
Za izračun naknade po satu (satnice) u Obzor 2020. projektima potrebno je odrediti:
  • ukupan broj godišnjih produktivnih sati
  • bruto iznos primitaka u tom razdoblju
Pri obračunu cijene rada koristi se satnica čime se dobiva trošak osoblja na projektu (Personnel costs). Naknada po satu (satnica) se računa kao omjer ukupnih primitaka u jednoj kalendarskoj godini i broja produktivnih sati u toj godini, odnosno na sljedeći način:
 
{ stvarni godišnji troškovi rada za određenu osobu (godišnji bruto primitak osobe + ostale obvezne komponente plaće) 
podijeljen s
brojem godišnjih produktivnih sati}
 
Trošak osoblja računa se na sljedeći način:
 
{satnica pomnožena s brojem stvarno odrađenih sati na projektu}
plus
{dodatna naknada (ako primjenjivo i do maksimalnog iznosa predviđenog Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava)}
 
Godišnji produktivni sati 
 
Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnici mogu odabrati jednu od tri opcije za izračun godišnjih produktivnih sati rada:
 
a) 1.720 sati za osobe koje rade puno radno vrijeme (ili razmjeran broj sati za osobe koje ne rade puno radno vrijeme); 
Napomena: Europska komisija potiče korisnike na korištenje opcije od 1.720 sati radi jednostavnosti i smanjenja mogućnosti pogrešaka. 
b) Individualni izračun produktivnih sati, tj. ukupni broj sati koje je osoba radila u danoj godini za korisnika 
c) „uobičajeni broj godišnjih sati” koje korisnik obično primjenjuje za svoje zaposlenike u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom. 
 
Vezano uz prekovremene sate u Obzor 2020. programu vidjeti sljedeću poveznicu:
 
Sedmi okvirni program
 
Pri obračunu cijene rada na FP7 projektima koristi se satnica čime se dobiva trošak osoblja na projektu (Personnel costs). Ne postoji pravilo koje propisuje koje razdoblje koristiti za izračun cijene sata u FP7 projektima, no preporuča se računati na temelju podataka prethodne kalendarske godine za koju su dostupni podaci. Primjerice za projektno 18-mjesečno izvještajno razdoblje od 1. listopada 2013. do 31. ožujka 2015. godine, koristiti dvije cijene sata:
  • jednu temeljenu na podacima iz 2013. godine (svi sati u 2013. godini se množe s tom cijenom sata)
  • jednu temeljenu na podacima iz 2014. godine (svi sati utrošeni u 2014. i 2015. godini se množe s tom cijenom sata)
Dakle, za izračun naknade po satu (satnice) u FP7 projektima potrebno je odrediti:
  • ukupan broj godišnjih produktivnih sati
  • bruto iznos primitaka u tom razdoblju
 
Naknada po satu (satnica) računa se na sljedeći način:
 
{stvarni godišnji bruto primitak osobe
uvećan za dodatke, autorske honorare i sl. (ako su uobičajena praksa institucije)
podijeljen s
brojem godišnjih produktivnih sati}
 
Trošak osoblja računa se na sljedeći način:
{satnica pomnožena s brojem stvarno odrađenih sati na projektu}
 
Godišnji produktivni sati 
 
Postoje dvije metode izračuna godišnjih produktivnih sati:
a) godišnji individualni produktivni sati – računanje stvarnog broja produktivnih sati za svaku osobu
b) standardni godišnji sati na razini institucije. Ova opcija mora biti u skladu s uobičajenom procedurom institucije