Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Obzor 2020.
 • Pravna pitanja
 • Registracija i validacija pravnih osoba

Pravna pitanja » Registracija i validacija pravnih osoba

Registracija pravnih osoba
 

 1. Fizička osoba (zaposlenik) otvara osobni ECAS korisnički račun putem Funding and tenders portala (gornji desni kut: Register).
 2. Fizička osoba (zaposlenik) provjerava je li pravna osoba već registrirana u Registru korisnika (Beneficiary Register) putem iste poveznice (u tražilicu upisati ime i na hrvatskom i na engleskom jeziku).
 3. Fizička osoba (zaposlenik) registrira pravnu osobu putem iste poveznice.
 4. Vrste statusa koje se dodjeljuju pravnoj osobi registriranoj u Registru korisnika:
 • Declared - pravna osoba je nedavno registrirana i u procesu dostave dokumenata kojima će Europskoj komisiji potvrditi upisane podatke,
 • Validated - pravna osoba je dostavila dokumente kojima su potvrđeni upisani podaci, 
 • Sleeping - za pravnu osobu su upisani podaci i pozvana je da dostavi dokumente kojima se podaci potvrđuju, međutim dokumenti nikad nisu dostavljeni,
 • Suspended - privremeni PIC dodijeljen u procesu registracije je ukinut, a podaci s tog korisničkog računa su prebačeni na drugi korisnički račun s novim PIC-om.

Nakon registracije pravne osobe dodjeljuje se privremeni PIC broj koji je dovoljan za prijavu projekta (bez obzira je li pravna osoba po pitanju registracije u statusu Declared, Validated ili Sleeping). Jedini PIC koji se ne može koristiti za prijavu projekta je onaj koji je suspendiran (status Suspended).
 

Validacija pravnih osoba
 

Nakon uspješne registracije slijedi validacija (potvrda) podataka koji su uneseni o pravnoj osobi, točnije potvrda naziva/imena, pravnog oblika i adrese pravne osobe. Ukoliko je projekt pozitivno evaluiran i konzorcij je pozvan na sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europska komisija će uzeti kao prioritet validaciju pravnih osoba koje su dio takvog konzorcija. Validacija će se u tom slučaju obaviti istovremeno s postupkom pripreme ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čije je predviđeno trajanje do 3 mjeseca.

Pravna osoba mora putem korisničkog računa dostaviti dokumente ne starije od 6 mjeseci na hrvatskom jeziku. Prijevod na engleski jezik nije nužan budući da je i hrvatski službeni jezik u Europskoj uniji, međutim moguće je dostaviti neslužbene prijevode na engleski jezik kako bi se postupak ubrzao.

 1. Javna tijela - dužna su dostaviti kopije zakona, odluke ili drugih dokumenata iz kojih je vidljiv status javnog tijela te potvrdu o PDV broju (ukoliko su u sustavu PDV-a; ukoliko nisu, moguće je da će Europska komisija zatražiti potvrdu da nisu u sustavu u PDV-a). PDV identifikacijski broj dodjeljuje Porezna uprava po službenoj dužnosti poreznim obveznicima koji obavljaju transakcije s inozemnim poreznim obveznicima, a svim ostalim poreznim obveznicima dodjeljuje se na zahtjev. PDV identifikacijski broj sastoji se od osobnog identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje predznak „HRˮ. Ukoliko iz zakona ili odluke o osnivanju javnog tijela nije vidljivo kako se radi o javnom tijelu, dodatno je potrebno dostaviti statut ili drugi dokument iz kojeg je to jasno vidljivo.
 2. Privatne pravne osobe (velika poduzeća i sl.) - dužne su dostaviti kopije izvadaka iz registra trgovačkog suda te potvrdu o PDV broju ukoliko broj nije vidljiv iz izvatka (ukoliko nisu u sustavu PDV-a, Europska komisija će svakako tražiti potvrdu kako nisu u sustavu PDV-a). 
 3. Mala i srednja poduzeća (SME) - dužna su ispuniti upitnik vezano uz status malog i srednjeg poduzeća. Mala i srednja poduzeća definirana su u Preporuci Europske komisije 2003/361/EC koja je stupila na snagu 1.1.2005. godine.