Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Pravna pitanja
  • Pravo intelektualnog vlasništva

Pravna pitanja » Pravo intelektualnog vlasništva

Što se tiče odredbi koje se odnose na pravo intelektualnog vlasništva u novom Modelu ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava u programu Obzor 2020., one su gotovo u potpunosti prenesene u obliku u kakvom su važile u Sedmom okvirnom programu, uz manje izmjene naziva osnovnih pojmova te posebno pravo pristupa rezultatima istraživanja (access right) za Europsku uniju; Unija naime može ostvariti pristup onim rezultatima istraživanja koji su joj potrebni za kreiranje vlastitih politika, ali pristup se nikako ne smije iskoristiti u komercijalne odnosno kompetitivne svrhe.

Poseban naglasak stavljen je i na otvoren pristup znanstvenim publikacijama (
open access), bilo u vidu tzv. zelenog odnosno zlatnog otvorenog pristupa, a u fazi pilot projekta je i mogućnost otvorenog pristupa ostalim rezultatima istraživanja. Smisao ovih novih odredbi je maksimiziranje iskoristivosti rezultata znanstvenog istraživanja do kojih se dolazi uz financijsku pomoć Europske unije, što je također jedan od ciljeva novog programa Obzor 2020.