Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Pravna pitanja
  • Pravna pitanja - uvod

Pravna pitanja » Pravna pitanja - uvod

Pravna pitanja - uvod

Pravni okvir programa Obzor 2020.

Program Obzor 2020. službeno je započeo 1. siječnja 2014. godine iako su već sredinom prosinca 2013. godine objavljeni prvi natječaji. Istovremeno su se potpisivali i provodili posljednji ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Sedmog okvirnog programa (FP7). 

Važno je stoga upoznati se s pravnim aktima koji postavljaju temelje novom programu. Radi se o:

Ovi akti uspostavljaju zajednički pravni okvir za ranije razdvojene programe za istraživanje (Framework Programmes) i inovacije (CIP), a primjenjivat će se jednako i na sva ostala tijela koja će dodjeljivati bespovratna sredstva u okviru programa Obzor 2020. (Joint Technology Initiatives, European Institute of Technology itd.). Akti su također u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s drugim aktima kojima se uspostavljaju slični načini financiranja, a pogotovo s novom Financijskom uredbom Europske unije (Regulation (EU, EURATOM) No. 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002) koja je stupila na snagu u siječnju 2013. godine.

Misao vodilja novog programa za istraživanje i inovacije je pojednostavljenje pravila. To se očituje i u novom modelu ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava (Model Grant Agreement) koji je usvojen 10. prosinca 2013. Pri sastavljanju općeg modela ugovora nastojalo se što je više moguće pojednostaviti način izražavanja, ostaviti prostora za prilagodbu odredbi ugovora nekim specifičnim situacijama, preuzeti određena rješenja iz prijašnjeg modela ugovora za projekte iz Sedmog okvirnog programa, te ga uskladiti sa ostalim sličnim ugovorima iz drugih programa Europske unije. Trenutno je uz opći model ugovora predviđeno i nekoliko dodatnih modela za pojedina specifična područja Obzora 2020. (ERC, SME Instrument, MSCA itd.). Osim osnovnih modela ugovora predviđeni su i modeli ugovora s komentarima odnosno objašnjenjima pojedinih dijelova ugovora (tzv. Annotated Model Grant Agreement) koji zamjenjuju Financijski vodič koji se koristio u Sedmom okvirnom programu. Opći model ugovora se sada sastoji od sedam poglavlja (I. Opće odredbe, II. Akcija, III. Grant - iznos, stope, prihvatljivi troškovi, IV. Prava i obveze ugovornih strana - implementacija, administracija, pravo intelektualnog vlasništva itd., V. Podjela uloga - interna podjela odgovornosti partnera, VI. Novčane kazne, raskid ugovora itd., VII. Završne odredbe - mjerodavno pravo, stupanje na snagu, izmjene i dopune) te šest dodataka ugovoru (aneksa) koji uglavnom sadrže predloške različitih dokumenata koji su potrebni u provedbi projekta. Struktura je generalno preglednija i jasnija nego u ranijem modelu ugovora koji se koristio u Sedmom okvirnom programu. Novina je također i elektroničko potpisivanje ugovora i dodataka ugovorima, kao i ostalih financijskih dokumenata koji su potrebni za provedbu projekta.

Europska komisija, za razliku od prakse u Sedmom okvirnom programu, sada traži od sudionika (partnera u konzorcijima) sklapanje dodatnog, tzv. konzorcijskog ugovora. Jedan od novih modela konzorcijskog ugovora dostupan je primjerice na stranicama DESCA-e (Development of a Simplified Consortium Agreement).