Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Pravna pitanja
  • Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Pravna pitanja » Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Da bi se ugovori i izvještaji mogli potpisati elektronički, za početak je potrebno imenovati LEAR-a (Legal Entity Appointed Representative). LEAR je kontakt osoba na instituciji koja u ime institucije unosi podatke o osobama ovlaštenima za potpisivanje ugovora i izvještaja, te brine o točnosti podataka o instituciji na Portalu za sudionike (Research Participant Portal). LEAR je zadužen za unošenje podataka o:

  • osobi ovlaštenoj za potpis pravnih dokumenata (LSIGN); LSIGN potpisuje ugovore i izmjene ugovora
  • osobi ovlaštenoj za potpis financijskih izvještaja (FSIGN); FSIGN potpisuje financijske izvještaje

LSIGN i FSIGN mogu biti iste osobe (ako je tako predviđeno internim ili drugim pravilima istraživačke institucije ili poduzeća). Detaljne upute za LEAR-a o načinu na koji upisati osobe LSIGN i FSIGN možete pronaći niže.

Nadalje, projektna kontakt osoba (Participant Contact - PaCo) i kontakt osoba koordinatora (Coordinator Contact - CoCo) također trebaju izabrati osobe ovlaštene za potpis pravnih (LSIGN) i financijskih dokumenata (FSIGN) za vlastiti projekt iz liste ovlaštenih osoba koja je dostupna nakon što ih je LEAR upisao. U trenutku kada kontakt osobe naprave ovaj korak, LSIGN i FSIGN koje su odabrali postaju PLSIGN i PFSIGN (Project LSIGN i Project FSIGN, jer se radi o točno određenom projektu). Niže se također nalazi uputa za projektnu kontakt osobu odnosno kontakt osobu koordinatora s pojedinim koracima kako odabrati PLSIGN-a i PFSIGN-a.

Nakon što su prethodna dva koraka učinjena, moguće je pristupiti potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ugovor potpisuje PLSIGN. Prije potpisa samog ugovora potrebno je potpisati i tzv. izjavu časti (Declaration of Honour) - procedura je ista za oba dokumenta, a može se pronaći niže.

U slučaju bilo kakvih tehničkih ili drugih problema prilikom izabiranja određenih ovlaštenih osoba ili potpisa dokumenata, prijavitelji su pozvani da se obrate koordinatoru ili nacionalnim osobama za pravna/financijska pitanja.

 

Na sljedećim poveznicama mogu se pronaći dodatne upute za upisivanje LSIGN-a i FSIGN-a, kao i upute za potpisivanje Grant Agreement-a