Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Financijska pitanja
  • Isplata sredstava u Obzor 2020. programu

Financijska pitanja » Isplata sredstava u Obzor 2020. programu

Isplata sredstava
 
Europska komisija na početku projekta vrši isplatu iznosa pretfinanciranja na račun koordinatora, koji potom prebacuje sredstva ostalim partnerima. Prva isplata koordinatoru slijedi u roku od 30 dana nakon kasnijeg od sljedeća 2 datuma: datum stupanja Ugovora na snagu ili 10 dana prije datuma početka projekta navedenog u članku 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava propisuje sljedeću dinamiku isplate financijske potpore:
  • Jedno pretfinaciranje (Pre-financing)
  • Jedna ili više periodičnih isplata ovisno o broju izvještajnih razdoblja - propisano člankom 20. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Interim payments)
  • Jedna završna isplata (Payment of the balance)
 
Pretfinanciranje
 
Cilj je pretfinanciranja osigurati korisnicima likvidna sredstva. Ono ostaje vlasništvo Europske unije do plaćanja preostalog iznosa. Pretfinanciranje će biti isplaćeno samo onim partnerima koji su potpisali Ugovor, odnosno Obrazac za pristupanje („Accession form“). Iznos pretfinanciranja navodi se u svakom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (članak 21.2.). Postotni iznos pretfinanciranja nije propisan već se može razlikovati od projekta do projekta. U većini slučajeva, praksa je pokazala, da ako se radi o projektu s dva izvještajna razdoblja, Europska komisija će isplatiti 60-85% ukupno ugovorenog iznosa. U slučajevima s dva i više izvještajnih razdoblja Europska komisija će isplatiti 100% od prosječnog iznosa po izvještajnom razdoblju.
 
Jamstveni fond
 
Prema Obzor 2020. pravilima, 5% najvećeg iznosa bespovratnih sredstava (članak 5.1.) oduzima se od iznosa pretfinanciranja i uplaćuje se u jamstveni fond u kojem se zadržava do odobrenja zadnjeg izvještaja.
 
Ograničavanje EK uplate
 
Europska komisija zadržava 10% najvećeg iznosa bespovratnih sredstava do prihvaćanja završnog izvještaja. Dakle, za vrijeme trajanja projekta uplatit će maksimalno 90% od predviđenog iznosa bespovratnih sredstava.
 
Valuta plaćanja
 
Sva plaćanja vrše se u eurima.