Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Financijska pitanja
  • Financijska pitanja - uvod

Financijska pitanja » Financijska pitanja - uvod

Financijska pitanja - uvod

Obzor 2020. okvirni program predstavlja posve novi i sveobuhvatni pristup financiranju istraživanja i inovacija. Jedan set pravila od sada se primjenjuje na cjelokupni inovacijski ciklus, od istraživanja na granici spoznaje (frontier research), preko tehnološkog razvoja do istraživanja primjene proizvoda na tržištu. Neke od novih važnijih značajki programa Obzor 2020. su primjerice mogućnosti dodjele bespovratnih sredstava pojedinačnim korisnicima, kao i novi sustavi financiranja poput predkomercijalne nabave i javne nabave inovativnih rješenja koje su posebno usmjerene na inovacije. Dodatno, posebne odredbe o minimalnim uvjetima sudjelovanja u projektima te odredbe o pravu intelektualnog  vlasništva trebale bi olakšati sudjelovanje inovativnih malih i srednjih poduzeća.

Pojednostavljenje je glavna značajka programa Obzor 2020. Izgrađen je na jednostavnijim pravilima u odnosu na prijašnji program (Sedmi okvirni program) kako bi još više privukao vrhunske znanstvenike i najinovativnija poduzeća. Konzorciji će, kao i u Sedmom okvirnom programu, primiti pred-financiranje na početku projekta te daljnje isplate nakon podnošenja i prihvaćanja periodičnih i konačnih izvještaja od strane Europske komisije. Za istraživačko-razvojne projekte sufinanciranje Europske unije iznosit će 100%, a za inovacijske projekte 70% (neprofitni pravni subjekti će za inovacijske projekte biti sufinancirani 100%). U svim slučajevima neizravni troškovi iznosit će 25% iznosa izravnih troškova, bez uključenih troškova podugovaranja i troškova doprinosa u naravi koje daju treće strane, a koji se ne koriste u prostorima korisnika.

Pojednostavljenje programa Obzor 2020. ima tri glavna cilja:

  • smanjiti administrativni teret i administrativne troškove sudionika,
  • ubrzati sve procese upravljanja projektom i projektnim sredstvima te
  • smanjiti učestalost financijskih pogrešaka pri provođenju projekta.

U projektima iz programa Obzor 2020. raspolaganje direktnim troškovima bit će lakše te će se više uzimati u obzir uobičajena računovodstvena praksa korisnika. Ukida se i obveza ispunjavanja vremenika za osobe koje rade isključivo na projektu. Nadalje, osim bruto plaće koju zaposlenik prima i temeljem koje se računa satnica za trošak osoblja, Obzor 2020. predviđa mogućnost dodatnih primanja za osobe koje rade na projektima. Dodatna primanja mogu iznositi maksimalno 8.000,00 eura godišnje ovisno o vremenu utrošenom na rad na projektu.

Vezano uz reviziju projekata iz programa Obzor 2020., revizijski certifikati obvezni su za projekte kojima je dodijeljeno više od 325.000,00 eura iz sredstava Europske unije, što je promjena u odnosu na Sedmi okvirni program, gdje je granica bila postavljena na 375.000,00 eura. Revizija projekata vršit će se samo na kraju projekta, bez obzira kada korisnik dosegne razinu sredstava od 325.000,00 eura. Obzor 2020. predviđa ukupno manji broj revizija  (revizija će se provoditi na max. 7% sudionika tijekom trajanja programa), a rok u kojem se revizija projekta može izvršiti je 2 godine po završetku projekta. U Sedmom okvirnom programu ta je granica bila 5 godina od kraja projekta. Važna novost je i skraćenje razdoblja između predaje projektnog prijedloga (odnosno prijave na natječaj) i konačnog potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji će iznositi maksimalno osam mjeseci. U roku pet mjeseci Europska komisija mora obavijestiti prijavitelja o ishodu evaluacije projektnog prijedloga, dok su naredna tri mjeseca predviđena za potpisivanje ugovora. Naravno, predviđene su iznimke za projekte financirane od strane Europskog istraživačkog vijeća, kao i za druge opravdane slučajeve složenijih načina financiranja te kada sam prijavitelj to zahtijeva.