Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Financijska pitanja
  • Bespovratna sredstva i aktivnosti koje se financiraju u okviru projekata

Financijska pitanja » Bespovratna sredstva i aktivnosti koje se financiraju u okviru projekata

Vrste mjera:
 
Mjera istraživanja i inovacije
 
Financiranje istraživačkih projekata koji rješavaju jasno utvrđene izazove što može dovesti do razvoja novog znanja ili nove tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja. Projekti mogu uključivati usko povezane ali ograničene demonstracijske aktivnosti ili pokusna izvođenja. 
 
Projekt većinom prijavljuju konzorciji partnera iz različitih država, industrija i akademskih zajednica.
 
Stopa financiranja: 100%
 
Mjera inovacije
Financiranje je usmjereno prema aktivnostima kojima je izravni cilj izrada planova i rješenja ili dizajn novih, promijenjenih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. U tu svrhu aktivnosti mogu obuhvaćati izradu prototipova, testiranje, demonstriranje, pokusno izvođenje, vrednovanje proizvoda velikog opsega i tržišnu replikaciju. Projekti mogu uključivati ograničene istraživačke i razvojne aktivnosti.
 
Projekt većinom prijavljuju konzorciji partnera iz različitih država, industrija i akademskih zajednica.
 
Stopa financiranja: 70% (100% za neprofitne pravne subjekte)
 
Mjera koordinacije i potpore
Financiranje obuhvaća popratne mjere poput normizacije, širenja, podizanja razine svijesti i komunikacije, umrežavanja, usluga koordinacije ili podrške, dijaloga o politikama te vježbe i studije uzajamnog učenja, uključujući projektne studije za novu infrastrukturu, a može obuhvatiti i dodatne aktivnosti umrežavanja i koordinacije između programa u različitim zemljama. 
 
Projekt većinom prijavljuje pojedinačni pravni subjekti ili partnerski konzorciji iz različitih država, industrija i akademskih zajednica.
 
Stopa financiranja: 100%
 
Instrument MSP-a (Mala i srednja poduzeća)
 
Instrument je namijenjen visoko inovativnim malim i srednjim poduzećima koja žele unaprijediti svoj razvojni potencijal, rasti i internacionalizirati se. Instrument MSP nudi različite vrste potpora za tri različite faze inovacijskog ciklusa te komplementarne usluge mentoriranja i coachinga. Nudi jednokratne potpore za studije provedivosti (faza 1), bespovratna sredstva za glavne faze inovacijskih projekata (faza 2, može uključivati ogledno pokazivanje, izradu prototipova, ispitivanje, razvoj aplikacija) i na kraju, faza komercijalizacije (faza 3) podupire se neizravno kroz olakšavanje pristupa dužničkim i vlasničkim financijskim instrumentima. Sudjelovati mogu samo mala i srednja poduzeća, pojedinačno ili kao konzorcij, koja su osnovana u Europskoj uniji ili pridruženoj državi.
 
Stopa financiranja: 
  • faza 1: paušal do 50,000 EUR, 
  • faza 2: 70% (100% u slučajevima kad je istraživačka komponenta izrazito naglašena), 
  • faza 3: olakšani pristup dužničkim i vlasničkim financijskim instrumentima, 
  • mentoriranje i coaching: svim korisnicima instrumenta MSP, uz dodijeljenu financijsku potporu, nude se usluge mentoriranja i coachinga tijekom prve (do 3 dana) i druge (do 12 dana) faze.
 
Financijske potpore za pionirska istraživanja – Europsko istraživačko vijeće
 
Financiranje projekata koji se vrednuju isključivo prema kriteriju izvrsnosti u bilo kojem istraživačkom području, a provodi ih jedna nacionalna ili međunarodna istraživačka skupina predvođena „glavnim istraživačem“. Europsko istraživačko vijeće financira izvrsne istraživače na početku karijere, neovisne istraživače i iskusne predvodnike u istraživanju. Istraživači mogu dolaziti iz bilo koje države, a njihovi projekti mogu pripadati bilo kojem istraživačkom području.
 
Potpora za osposobljavanje i razvoj karijere – aktivnosti Marie Skłodowska-Curie
 
Financiranje međunarodnih stipendija za istraživanje u javnom ili privatnom sektoru, osposobljavanje za istraživanje, razmjene osoblja. Sudjelovati mogu istraživači s malo iskustva ili iskusni istraživači (iz bilo koje države), tehničko osoblje, nacionalni/regionalni istraživački programi koji uključuju mobilnost.
 
Brz put do inovacija
 
Neprekidno otvoreni pozivi usmjereni su na inovacijske projekte iz svih tehnoloških područja i svih područja društvenih izazova. Projekte mogu prijavljivati konzorciji s najmanje tri i najviše pet partnera, s time da u konzorciju od 3-4 člana moraju sudjelovati barem 2 partnera iz industrije, dok u konzorciju od 5 članova moraju sudjelovati barem 3 partnera iz industrije. Financiranje Europske unije može iznositi najviše 3 milijuna eura po projektu.