Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

Novi europski istraživački prostor: Komisija predstavlja novi plan za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji i oporavku EU-a
06.10.2020.

Novi europski istraživački prostor: Komisija predstavlja novi plan za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji i oporavku EU-a

Europski istraživački prostor, pokrenut 2000. godine, namijenjen je slobodnom kretanju istraživača, znanstvenih spoznaja i tehnologije širom Europske unije. Njegov cilj pri pokretanju je bio poboljšati organizaciju i integraciju istraživačkih i inovacijskih sustave Europe i ojačati suradnju između Europske unije i njenih država članica. Na taj način se želi poticati prekogranična suradnja te koordinacija politika i programâ za istraživanje i razvoj u državama članicama Europske unije.

Vijeće Europske unije je 2018. godine pozvalo da Europska komisija 2020. godine sastavi Komunikaciju o preoblikovanju europskog istraživačkog prostora, o čemu je više informacija moguće pronaći niže u tekstu.

Novi europski prostor za istraživanje i inovacije će se temeljiti na izvrsnosti, konkurentnosti te otvorenosti i usmjerenosti na nove talente. Također će nastojati unaprijediti europsko istraživačko i inovacijsko okruženje, pospješiti tranziciju EU-a prema klimatskoj neutralnosti i njegov vodeći položaj u području digitalizacije, potaknuti oporavak od društvenih i gospodarskih posljedica krize uzrokovane koronavirusom te povećati otpornost EU-a na buduće krize.

U dokumentu pod nazivom Komunikacija o preoblikovanju europskog istraživačkog prostora donesena su četiri strateška cilja novog europskog istraživačkog prostora, a oni su sljedeći:

  1. Određivanje prioritetnih ulaganja i reformi u području istraživanja i inovacija prema zelenoj i digitalnoj tranziciji kako bi se podržao oporavak Europe i povećala njezina konkurentnost,
  2. Poboljšanje pristupa objektima i infrastrukturi izvrsnosti za istraživače diljem EU-a,
  3. Primjena rezultata istraživanja u gospodarstvu kako bi se potaknula poslovna ulaganja i ojačala konkurentnost EU-a i njegovo vodstvo u globalnom tehnološkom okruženju,
  4. Jačanje mobilnosti istraživača i slobodnog protoka znanja i tehnologije putem bolje suradnje među državama članicama kako bi svi imali koristi od istraživanja i njegovih rezultata.

Osim novog istraživačkog prostora, a u okviru svojih inicijativa za oporavak i izgradnju zelene i digitalne Europe, Komisija je donijela i novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje, kako bi sustav obrazovanja i osposobljavanja prilagodila digitalnom dobu, te Komunikaciju o europskom prostoru obrazovanja, kao pokretaču rasta i otvaranja radnih mjesta.

Kao dio odgovora EU-a na pandemiju koronavirusa, predstavljen je akcijski plan „ERA protiv koronavirusa”, a njime je Europska komisija obuhvatila kratkoročne mjere koje se temelje na koordinaciji, suradnji, razmjeni podataka i zajedničkim aktivnostima u području financiranja.

Više informacija o ranije spomenutim dokumentima moguće je pronaći na web stranici Europske komisije.