Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

ITN virtualni dan koordinatora, dostupni materijali
24.11.2020.

ITN virtualni dan koordinatora, dostupni materijali

Europska komisija je 20. studenog 2020. organizirala virtualni Dan koordinatora namijenjen koordinatorima uspješnih projekata MSCA Mreža za inovativno osposobljavanje (ITN).
Ovim događanjem EK je objasnila detalje vezane uz provedbu ITN projekata, s naglaskom na:
- zapošljavanje stranih istraživača,
- financije i izvještavanje,
- obveze prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava,
- komunikacije i diseminacije,
- menadžment intelektualnog vlasništva te otvorenog pristupa,
- najčešćih pogrešaka pri implementaciji te
- COVID 19 mjera.

Video snimke te prezentacije dostupne su na mrežnoj stranici Europske komisije.

S obzirom da je stavljen naglasak na implementaciju projekta tijekom COVID 19 pandemije, Europska komisjia je na stranicama Funding and Tenders portala također objavila najčešća pitanja i odgovore.