Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

2020 Inspireurope Stakeholder Forum, virtual forum, 8. lipnja 2020.
21.05.2020.

2020 Inspireurope Stakeholder Forum, virtual forum, 8. lipnja 2020.

Forum se organizira u okviru Inspireurope projekta, EU financiranog projekta kojim se pruža potpora, promoviraju mogućnosti i integraciju istraživača iz rizikom zahvaćenih područja (natječaj MSCA for researchers at risk dostupan je na Funding and Tenders portalu).

Forum bi trebao otvoriti Frédérique Vidal, francuski ministar visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija. Cilj foruma je otvoriti raspravu između ključnih sudionika u istraživanju i inovacijama u Europi, uključujući pojedine istraživače, mreže visokog obrazovanja, agencije za financiranje istraživanja, EU i drugih donositelja politika u Europi.

Govornici i sudionici zajedno će raspraviti današnje izazove i prilike u Europi za istraživače u riziku, uključujući implikacije globalne zdravstvene pandemije na živote i rad istraživača u riziku.
Više informacija o forumu i prijavni obrazac može se pronaći na mrežnim stranicama sveučilišta Maynooth.