Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

05.09.2019.

Dopune mjera potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dopunu mjera potpore za poticanje prijava u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (uključujući Euratom) te promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije. Novom Odlukom, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. i zamjenjuje Odluku od 5. studenoga 2018., Ministarstvo omogućuje financijsku potporu sljedećim mjerama za poticanje:

  1. potpora prijavama projekata u sklopu Programa za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata
  2. poticanje prijava projekata u sklopu Programa za znanstvenike čije su prijave prošle prag, ali nisu financirane zbog nedostatnih sredstava
  3. potpora za projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje (partnerstva)
  4. potpora za provedbu Co-fund projekata
  5. potpora inicijativama vezanima uz svemir i svemirske tehnologije.

Prihvatljivi prijavitelji mjera sukladno Odluci su:

• znanstvene organizacije: ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
• zaklade upisane u Zakladnu knjigu čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije
• organizacije civilnoga društva: znanstvene, znanstvenostručne i obrazovne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije i/ili obrazovanje
• poduzetnici: mikro-, mali i srednje veliki poduzetnici koji prijavljuju EU projekte ili, u slučaju prijave za potporu inicijativama vezanima uz svemir i svemirske tehnologije, djeluju u aktivnostima svemirskoga gospodarstva.

Poziv za prijavu za financijsku potporu iz ove odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od 1. siječnja do 31. prosinca (do iskorištenja sredstava predviđenih u Državnome proračunu).

Više informacija o Odluci, navedenim mjerama, prijavnom obrascu i podnošenju prijava dostupno je na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a upiti se mogu dostaviti na adresu elektroničke pošteO2020_mjere_2018@mzo.hr.