Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Newsletter

Newsletter

Ako želite primati naše newslettere, molimo Vas da se registrirate u bazu Obzor 2020.

Baza Obzor 2020. interna je baza kontakata Agencije za mobilnost i programe Europske unije koju nacionalne osobe za kontakt koriste u svrhu slanja informacija o okvirnim programima u području inovacija, istraživanja i znanosti registriranim korisnicima. 
Registracijom u bazu Obzor 2020. Vaši podaci ostaju sigurni, ne prosljeđuju se trećim stranama i služe isključivo za potrebe širenja informacija vezanih za okvirne programe Europske unije za istraživanje i inovacije. U svakom trenutku možete zatražiti da Vas iz baze uklonimo te da više ne primate naše pozive i newslettere. 
Više informacija o obradi osobnih podataka možete pronaći u Uredbi (EU) 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti podataka) i u Obavijesti o obradi osobnih podataka od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije na sljedećoj poveznici: http://www.obzor2020.hr/obrada-osobnih-podataka

U bazu Obzor 2020. možete se registrati na sljedećoj poveznici: 

https://registracija.obzor2020.hr/register.

U bazu Obzor 2020. možete se prijaviti na sljedećoj poveznici: 

https://registracija.obzor2020.hr/action/login?dest=%2Fadmindashboard%2Fitem.