Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Kontakt

Kontakt informacije

Nacionalni koordinator nacionalnih osoba za kontakt / National NCP coordinator

Marina Skelin

Telefon/Phone: +385 1 4594 496
Faks/Fax: +385 1 4594 439
E-pošta/E-mail: marina.skelin@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education


 

Pravna pitanja / Legal aspects

Martina Kožul Kolarić

Telefon/Phone: +385 1 5556 883
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: martina.kozulkolaric@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Financijska pitanja / Financial aspects

Ana Ključarić

Telefon/Phone: +385 1 5005 961
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.kljucaric@mobilnost.hr

Trenutno na porodiljnom dopustu. Imenovanje zamjene je u tijeku. Za financijska pitanja obratite se na euraxess@mobilnost.hr.

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Telefonski upiti: radnim danom od 9 do 12 sati / Phone calls: business days from 9 a.m. to 12 p.m.

Europsko istraživačko vijeće / European Research Council

dr. sc. Ana Butković

Telefon/Phone: +385 1 4594 134
Faks/Fax: +385 1 4594 435
E-pošta/E-mail: ana.butkovic@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Buduće i tehnologije u nastajanju / Future and Emerging Technologies

Doris Jozić

Telefon/Phone: +385 1 4594 485
E-pošta/E-mail: doris.jozic@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Marie Sklodowska-Curie akcije za stjecanje vještina, izobrazbu i razvoj karijere / Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development

Sandra Vidović, Ana Ključarić

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: sandra.vidovic@mobilnost.hr

Telefon/Phone: +385 1 5005 961
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: ana.kljucaric@mobilnost.hr

Trenutno na porodiljnom dopustu.

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Europske istraživačke infrastrukture / European Research Infrastructures

dr. sc. Ana Butković

Telefon/Phone: +385 1 4594 134
Faks/Fax: +385 1 4594 435
E-pošta/E-mail: ana.butkovic@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Informacijske i komunikacijske tehnologije / Information and Communication Technologies (ICT)

Vlatko Grabovica

Telefon/Phone: +385 1 616 5518
E-pošta/E-mail: vlatko.grabovica@srce.hr

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu / University of Zagreb, University Computing Centre

Nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada / Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing

Goran Sačić

Telefon/Phone: +385 1 555 7852
Faks/Fax: +385 1 500 5699
E-pošta/E-mail: goran.sacic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Svemir / Space

Mirjana Vuk

Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Pristup financijskim sredstvima / Access to Finance

Marija Galeković, Marijana Baršić; Lada Benzon Kršnjavi

Telefon/Phone: 385 1 4891 842
E-pošta/E-mail: marija.galekovic@hamagbicro.hr

Telefon/Phone: 385 1 2352 622
E-pošta/E-mail: marijana.barsic@hamagbicro.hr

Telefon/Phone: 385 1 4891 856
E-pošta/E-mail: Lada.BenzonKrsnjavi@hamagbicro.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs and Investments

Mala i srednja poduzeća / SMEs

Marija Galeković, Marijana Barišić, Lada Benzon Kršnjavi

Telefon/Phone: 385 1 4891 842
E-pošta/E-mail: marija.galekovic@hamagbicro.hr

Telefon/Phone: 385 1 2352 622
E-pošta/E-mail: marijana.barsic@hamagbicro.hr

Telefon/Phone: 385 1 4891 856
E-pošta/E-mail: Lada.BenzonKrsnjavi@hamagbicro.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije / Croatian Agency for SMEs and Investments

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života / Health, demographic change and wellbeing

Imenovanje u tijeku


E-pošta/E-mail: fp@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Sigurna, čista i učinkovita energija / Secure, clean and efficient energy

Tea Sabol

Telefon/Phone: +385 1 500 5958
Faks/Fax: +385 1 500 5699
E-pošta/E-mail: tea.sabol@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija; biotehnologija / Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and bioeconomy; Biotechnology

dr. sc. Vlatka Godinić Mikulčić

Telefon/Phone: +385 1 555 6756
Faks/Fax: +385 1 500 5699 
E-pošta/E-mail: 
Vlatka.GodinicMikulcic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine / Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

dr. sc. Vlatka Godinić Mikulčić

Telefon/Phone: +385 1 555 6756
Faks/Fax: +385 1 500 5699 
E-pošta/E-mail: 
Vlatka.GodinicMikulcic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

 

 

Pametan, zeleni i integrirani promet / Smart, green and integrated transport

Tea Sabol

Telefon/Phone: +385 1 500 5958
Faks/Fax: +385 1 500 5699
E-pošta/E-mail: tea.sabol@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Uključiva, inovativna i promišljena društva / Inclusive, innovative and reflective societies

Maja Salapić

Telefon/Phone: +385 1 5557 808
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  maja.salapic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana / Secure societies: Protecting feedom and security of Europe and its citizens

Goran Sačić

Telefon/Phone: +385 1 555 7852
Faks/Fax: +385 1 500 5699
E-pošta/E-mail: goran.sacic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja / Spreading excellence and widening participation

Mirjana Vuk, Maja Salapić

Telefon/Phone: +385 1 5557 851
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: mirjana.vuk@mobilnost.hr

Telefon/Phone: +385 1 5557 808
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: maja.salapic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Znanost u i za društvo / Science with and for Society

Maja Salapić

Telefon/Phone: +385 1 5557 808
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail:  maja.salapic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Euratom

dr. sc. Sanja Krča

E-pošta/E-mail: skrca@mup.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova / Ministry of the Interior

Zajednički istraživački centar / Joint Research Centre

Sandra Vidović

Telefon/Phone: +385 1 5005 954
Faks/Fax: +385 1 5005 699
E-pošta/E-mail: 
sandra.vidovic@mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe EU / Agency for Mobility and EU Programmes

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)/European Cooperation in Science and Technology (COST)

Doris Jozić

Telefon/Phone: +3851 4594 485
E-pošta/E-mail: doris.jozic@mzo.hr; cost_CNC@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Partnerstvo za istraživanja i inovacije na području Mediterana (PRIMA)/ Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA

Mirela Čokešić

Telefon/Phone: +385 4594 209
E-pošta/E-mail: mirela.cokesic@mzo.hr; prima@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

ERA PerMed „Personalizirana medicina: Multidisciplinarna istraživanja u smjeru implementacije”/ ERA PerMed “Personalised medicine: Multidisciplinary research towards implement

Mateo Ante Bosnić

Telefon/Phone: +385 1 4594 166
E-pošta/E-mail: MateoAnte.bosnic@mzo.hr 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

ERA NET Cofund „Plavo gospodarstvo – Razvoj potencijala vodenih organizama“ (BlueBio)/ ERA-NET COFUND „BlueBio – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources“

Mirela Čokešić

Telefon/Phone: +385 1 4594 209
E-pošta/E-mail: mirela.cokesic@mzo.hr; bluebio@mzo.hr 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education

Mreža QuantERA / ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

Jasminka Boljević

Telefon/Phone: +385 1 2356 990
E-pošta/E-mail: jasminka@hrzz.hr

Hrvatska zaklada za znanost / Croatian Science Foundation

Inovacijski radar/ Innovation radar

Marina Skelin

Telefon/Phone: +385 1 4594 496
Faks/Fax: +385 1 4594 439
E-pošta/E-mail: marina.skelin@mzo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Ministry of Science and Education