Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Izvrsna znanost
  • Marie Sklodowska-Curie akcije
  • Opis

Marie Sklodowska-Curie akcije » Opis

Opis

Posebni cilj 

Dinamični, kreativni istraživači s potrebnim znanstvenim vještinama ključni su za znanstvenu izvrsnost i učinkovitu inovativnost temeljenu na rezultatima istraživanja. Specifični cilj Marie Sklodowska-Curie Akcija je osigurati optimalan razvoj i dinamično usmjeravanje europskog intelektualnog kapitala prema stvaranju novih vještina i inovacijama kako bi se ostvario puni potencijal u svim područjima i regijama.

Kako bi se to ostvarilo potrebno je provesti reformu ranih faza karijere istraživača kroz visoko-strukturirane doktorske programe s velikim učešćem industrije i drugih socio-ekonomskih aktera. Takva reforma se mora nastaviti i kroz sve ostale faze karijere istraživača. Neophodno je povećati mobilnost istraživača u svim fazama, znači uključujući i mobilnost iskusnih istraživača, kako između različitih država, tako i između različitih sektora. Time će se ojačati suradnja između akademskog i privatnog sektora koja je osnova ekonomskog razvitka temeljenog na znanju.

Ovim akcijama nastoji se Europu definirati kao mjesto izuzetno atraktivnih i sigurnih uvjeta rada u znanosti kako bi se dugoročno zadržali najbolji istraživači na europskom istraživačkom prostoru.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Iako se reforme tercijarnog obrazovanje provode u mnogim državama članicama EU, postignuti napredak je izrazito nejednak kad se uspoređuju pojedine države EU. Ukupno gledano, znanstvena i tehnološka suradnja između akademskog i privatnog sektora je relativno slaba u državama EU. Isto se odnosi na jednakost spolova i nastojanja da se privuku studenti i istraživači iz država izvan europskog istraživačkog prostora.  

Aktivnosti

Ciljevi Marie Sklodowska-Curie akcija ostvarivat će se kroz sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj novih vještina izvrsnim doktorskim programima
  • Održavanje izvrsnosti internacionalnom mobilnošću i mobilnošću između različitih sektora
  • Stimuliranje inovativnog okruženja oplođivanjem znanja
  • Povećanje strukturnog učinka kroz aktivnosti sufinanciranja
  • Podrška na razini razvoja znanstvene strategije

 

Postupak evaluacije projekata za Marie Sklodowska - Curie akcije

Nakon primitka istraživačkog projektnog prijedloga  Izvršna agencija za istraživanje Europske komisije (REA) vrši provjeru kriterija prihvatljivosti. Projekti koji udovoljavanju svim kriterijima šalju se evaluatorima. Svaki projektni prijedlog individualno ocjenjuju najmanje tri eksperta, odabrana od strane REA-e.

Jedna od glavnih karakteristika evaluacijskog procesa unutar programa Obzor 2020. je jednostavni evaluacijski kriteriji koji se sastoji od izvrsnosti, učinka te implementacije.

Prilikom ocjenjivanja projekata unutar Marie Sklodowska – Curie akcija najveći postotak ocjene, odnosno 50% odnosi se na izvrsnost projekata (Excellence), zatim 30% na učinak samog istraživanja (Impact) te 20 % na implementaciju projekta (Implementation). Kako bi projekt bio prihvatljiv za financiranje, mora proći prag od 70% ukupnog ponderiranog rezultata.

U slučaju da je projektni prijedlog odbačen prije evaluacijskog procesa, REA će o tome obavijestiti projektnog koordinatora. Rezultati evaluacija objavljuju se unutar korisničkog dijela Portala za sudionike (potrebna ECAS šifra) te putem te platforme REA obavještava projektne koordinatore o rezultatima. Indikativni rok za evaluaciju od strane stručnjaka je 5 mjeseci od zaključnog datuma prijave te 3 mjeseca od objave rezultata evaluacije do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.