Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Izvrsna znanost
  • Istraživačke infrastrukture
  • Opis

Istraživačke infrastrukture » Opis

Opis

Poseban cilj

Istraživačke infrastrukture su postrojenja, resursi i usluge koje znanstvena zajednica koristi za provođenje istraživanja i poticanje inovacija u raznim područjima. One obuhvaćaju: znanstvenu opremu (ili instrumente); resurse temeljene na znanju, poput zbirki, arhiva ili znanstvenih podataka; e-infrastrukture, poput podatkovnih i računalnih sustava i komunikacijskih mreža; bilo koji drugi oblik jedinstvene infrastrukture koja je prijeko potrebna za postizanje izvrsnosti u istraživanju i inovacijama.

Pružanjem visokokvalitetnih istraživačkih usluga korisnicima iz raznih zemalja, privlačenjem mladih u svijet znanosti i povezivanjem istraživačkih objekata, istraživačke infrastrukture pridonose procesu izgradnje znanstvene zajednice i imaju ključnu ulogu pri stvaranju sredine koja je prikladna za provođenje istraživanja i poticanje inovacija. Stoga je poseban cilj poduprijeti razvoj europskih istraživačkih infrastruktura budući da one imaju sve veću ulogu u razvoju i iskorištavanju novog znanja i tehnologija.

Istraživačke infrastrukture imaju ključnu ulogu u podupiranju napora Europe da postane predvodnik pokreta prema otvorenoj i globalno povezanoj znanosti i inženjerstvu. e-Infrastrukture pretvorit će svakoga europskog znanstvenika u digitalnog istraživača, što će unaprijediti učinkovitost istraživanja i umanjiti rascjep između razvijenih i slabije razvijenih regija.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU-a

Istraživačke infrastrukture temelj su znanstvenih zajednica. U fizičkim znanostima one imaju dugu povijest, a odnedavno se koncept lako pristupačnih infrastruktura proširio na sva znanstvena područja, uključujući prirodne znanosti, znanosti o okolišu te društvene i humanističke znanosti. Do toga je došlo velikim dijelom zbog utjecaja interdisciplinarnih korisnika i sve veće uloge e-Znanosti.

Istraživačke infrastrukture pružaju mogućnosti za provođenje istraživanja, kao i usluge znanstvenicima u raznim područjima iz drugih dijelova programa Obzor 2020. Nadalje, e-Infrastrukture mogu udovoljiti računalnim i podatkovnim potrebama bilo kojeg projekta Okvirnoga programa, što potiče korisnike Obzor 2020. projekata, a time i gospodarstva, na korištenje ICT sustava.              

Aktivnosti

Aktivnosti koje se financiraju stimuliraju inovacijski potencijal istraživačkih infrastruktura uz, primjerice, dodatno jačanje partnerstva s industrijskim sektorom, transfer znanja i uz druge aktivnosti diseminacije, kao i korištenjem istraživačkih infrastruktura od industrijskih istraživača i  uključivanjem industrijskih udruga u konzorcije ili savjetodavna tijela.

Aktivnosti u području istraživačkih infrastruktura također pridonose širenju sudjelovanja u programu pružanjem potpore razvoju Regionalnih partnerskih postrojenja u ESFRI projektima (European Strategy Forum on Research Infrastructures) i udruživanjem aktivnosti.

Radni program 2014. - 2015. u području europskih istraživačkih infrastruktura sadrži, uz ostalo, natječaje po sljedećim temama: Developing new world-class research infrastructures; Integrating and opening research infrastructures of European interest; e-Infrastructures; Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation.