Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Izvrsna znanost
  • Europsko istraživačko vijeće
  • Opis

Europsko istraživačko vijeće » Opis

Opis

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, ERC)

Osnovna aktivnost Europskog istraživačkog vijeća (ERC) je pružiti atraktivno i dugoročno financiranje za potporu izvrsnim istraživačima i njihovim timovima u provedbi novospoznajnih i visokorizičnih inovativnih istraživanja.

Istraživanja koja podupire ERC trebala bi dovesti do napretka na granicama spoznaje i postaviti jasan i inspirativan cilj novospoznajnim istraživanjima diljem Europe.

Jedini kriterij za dodjelu financijskih sredstava ERC-a je znanstvena izvrsnost.

Potpore se dodjeljuju temeljem pristupa odozdo prema gore (bottom-up) što znači da nema unaprijed utvrđenih prioriteta, a prijave se mogu podnijeti u bilo kojem području znanosti. Posebno se potiču interdisciplinarni prijedlozi u novim i nadolazećim područjima znanosti te prijedlozi koji uvode nekonvencionalne i inovativne pristupe i znanstvena otkrića.

ERC potpore su dostupne istraživačima svih nacionalnosti koji mogu boraviti u bilo kojoj zemlji svijeta u trenutku prijave. Međutim, prihvatna ustanova (host institution) mora biti u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Obzor 2020. (Associated Country).

Vrste potpora:

  • Starting Grant

ERC Starting Grants su namijenjene izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere kad uspostavljaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program. Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja.

Starting Grants se dodjeljuju u iznosu od najviše 1,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina.

Prijavitelji trebaju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma objave natječaja. Također, trebaju pokazati potencijal za neovisnost u provedbi istraživanja i dokazati istraživačku zrelost.

  • Consolidator Grant

ERC Consolidator Grants su namijenjene izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere dok još ojačavaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program.

Consolidator Grants se dodjeljuju u iznosu od najviše 2 milijuna eura za razdoblje od 5 godina.

Prijavitelji trebaju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 7, a najviše 12 godina prije datuma objave natječaja. Također, trebaju dokazati istraživačku zrelost i neovisnost.

  • Advanced Grant

ERC Advanced Grants su namijenjene izvrsnim glavnim istraživačima (Principal Investigators) u razdoblju karijere kad su već postali renomirani istraživački lideri s priznatim istraživačkim postignućima. Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja.

Advanced Grants se dodjeljuju u iznosu od najviše 2,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina.

Od prijavitelja se očekuje da budu aktivni istraživači sa značajnim istraživačkim postignućima u posljednjih 10 godina koji dokazuju da su izvanredni lideri u pogledu originalnosti i značaja njihovih istraživačkih doprinosa.

  • Proof of Concept Grant

Novospoznajna istraživanja često dovode do neočekivanih ili novih mogućnosti za komercijalnu ili društvenu primjenu. Cilj je ERC Proof of Concept Grants potpuno iskorištavanje istraživanja financiranog od strane ERC-a na način da se financira daljnji rad (npr. aktivnosti koje nisu planirane u okviru prethodnog ERC granta) kako bi se ispitao inovacijski potencijal ideja koje proizlaze iz projekta financiranih od strane ERC-a. Proof of Concept Grants su stoga dostupni samo glavnim istraživačima (Principal Investigators) čiji se prijedlozi projekata nastavljaju na njihova istraživanja financirana od strane ERC-a (u okviru Starting, Consolidator, Advanced ili Synergy granta).

U okviru programa Obzor 2020. objavljeni su natječaji za potpore (grantove) Europskog istraživačkog vijeća (ERC).

Natječaj je trenutno otvoren za kategoriju ERC Starting Grant (rok prijave: 18. listopad 2016. godine).
Rokovi za ostale kategorije su: ERC Consolidator Grant (rok prijave: 9. veljača 2017. godine) i ERC Advanced Grants (rok prijave: 31. kolovoz 2017. godine), ERC Proof of Concept (rokovi: 1. srpanj 2017. godine, 28. listopad 2017. godine i 8. ožujak 2018. godine).

Više detalja nalazi se u Radnom programu za 2017. godinu.

Obavijesti o otvorenim natječajima objavljene su na stranicama ERC-a te na Participant Portalu.