Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Izvrsna znanost
  • Buduće i tehnologije u nastajanju (FET)
  • Opis

Buduće i tehnologije u nastajanju (FET) » Opis

Opis

Poseban cilj

Poseban cilj istraživanja i inovacija u području Budućih tehnologija i onih u nastajanju (FET) je iskorištavanje snažnih znanstvenih temelja Europe za postizanje komparativne prednosti, uz otkrivanje posve novih tehnologija koje su iza sadašnjih spoznaja. To će pomoći Europi da među prvima preuzme vodstvo u području novih i tehnologija u nastajanju, koje imaju moć stvoriti nove osnove za konkurentnost i razvoj Europe te koje će ostaviti velik doprinos u društvu u sljedećim desetljećima.

Kako bi se ostvario navedeni cilj, u središtu zanimanja područja FET-a su istraživanja iza sadašnjih spoznaja, načela i opće prihvaćenih stajališta. Podupiru se inovativni i vizionarski načini razmišljanja koji otvaraju put prema stvaranju novih i moćnih tehnologija. Konkretno, financira se interdisciplinarna suradnja koja zahtijeva pravu sinergiju između najšireg spektra znanosti (fizičkih i kemijskih znanosti, informacijskih znanosti, prirodnih znanosti, znanosti o okolišu, društvenih i humanističkih znanosti) i najnovijih struka u inženjerstvu (kemijskih, fizičkih, bioloških, računalskih, geoprostornih…), kako bi se novo znanje i hrabre ideje pretočile u osnove koje su održive i koje otvaraju put prema stvaranju novih tehnologija.

Aktivnosti u području FET-a pridonijet će stvaranju plodnog tla za odgovornu i dinamičnu multidisciplinarnu suradnju na području budućih tehnologija i onih u nastajanju te za pokretanje novih sustava istraživanja i inovacija oko njih. Bit će to temelj za buduće europsko preuzimanje industrijskog vodstva i za stvaranje novih načina rješavanja društvenih izazova.                             

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU-a

Aktivnosti u području FET-a pridonose dijalogu i suradnji između znanosti, industrije, građana i donositelja politika o tome kako nove tehnološke mogućnosti treba iskoristiti za dobrobit industrijskog sektora i društva u cjelini. Dugoročno će se ojačati europski inovacijski potencijal zahvaljujući novim idejama i različitim dionicima koji su ideje spremni iskoristiti.

Također, novi oblici istraživačke suradnje u području FET-a poboljšat će spremnost Europe da prihvati nove prakse u istraživanju i inovacijama kako bi najnaprednija znanstvena i tehnološka istraživanja postala otvorenija, kreativnija i pristupačnija društvu, primjerice uz 'digitalnu znanost', promicanje otvorenosti znanstvenih podataka, napredne simulacije itd.  

Istraživanja u području FET-a vrlo su prikladna za suradnju na globalnoj razini, koja može dodatno podignuti razinu izvrsnosti i ubrzati učinak globalnih partnerstva. Stoga je u aktivnostima FET-a dobrodošlo i sudjelovanje izvrsnih partnera izvan granica EU-a.

Aktivnosti

Aktivnosti su u tri područja sa sljedećim nazivima: FET Open, FET Proactive, FET Flagships.

FET Open – pruža potporu zajedničkim znanstveno-tehnološkim istraživanjima koja su u ranoj fazi i koja su posvećena novim tehnologijama budućnosti, iza sadašnjih spoznaja (predstavlja 40% ukupnog FET proračuna).

FET Proactive – pruža potporu znanstvenim temama i zajednicama u nastajanju, s naglaskom na istraživačkim temama koje imaju potencijal za stvaranje kritične mase međusobno povezanih projekata, koji u cjelini čine istraživački postupak širokog spektra tema i kojima se pridonosi kolektivnom europskom znanju te potiče izvrsnost.

FET Flagships – pruža potporu samo najvećim i vrlo ambicioznim znanstveno utemeljenim istraživanjima koja su usmjerena prema rješavanju značajnih interdisciplinarnih znanstveno-tehnoloških izazova (Obzor 2020. Radni program 2014. - 2015. podržava dva FET projekta u tom području).     

Radni program 2014. - 2015. u području budućih tehnologija i onih u nastajanju (FET) sadrži, uz ostalo, natječaje vezane uz sljedeće teme: Novel ideas for radically new technologies; Proactive – emerging themes and communities; Towards exascale high performance computing; Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges.