Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Izvrsna znanost

Izvrsna znanost

Izvrsna znanost

Prvi prioritet novog europskog programa za znanost i inovacije, pod nazivom Izvrsna znanost, ima za cilj povećanje izvrsnosti europskog znanstvenog potencijala, osiguravanje kontinuiranog priljeva vrhunskih svjetskih istraživača u Europu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Time se želi osigurati dugoročna konkurentnost europskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu kao i prepoznavanje Europe kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. Prvom prioritetu dodijeljeno je 32% ukupnog budžeta za Obzor 2020 koji iznosi oko 80 milijardi eura.

Ciljevi prvog prioriteta bit će ostvareni kroz sljedeće aktivnosti:

  • Aktivnost Europsko istraživačko vijeće podržava vrhunske istraživače i njihove radne grupe u pionirskim istraživačkim projektima visoke kvalitete.
  • Aktivnost Buduće i tehnologije u nastajanju financira suradničke istraživačke projekte koji će otvoriti nova i obećavajuća područja istraživanja .
  • Aktivnost Marie Sklodowska-Curie akcije omogućavanju istraživačima usvajanje znanja i vještina u vrhunskim istraživačkim grupama uz uvjet mobilnosti usmjerene na razvoj istraživačke karijere
  • Aktivnost Istraživačke infrastrukture osigurava da se istraživačima iz europskog istraživačkog prostora i onima izvan njega omogući pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi unutar Europe