Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti stranice www.obzor2020.hr

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) nastoji, a kao tijelo javnog sektora je i obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu na adresi www.obzor2020.hr.

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.obzor2020.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Na stranici ne postoji opcija „Preskoči na glavni sadržaj“.
  • Postojeće opcije za pristupačnost moguće je proširiti.
  • Neki klikajući elementi nemaju funkciju ni deskripciju, dok neke poveznice nemaju zadovoljavajuću deskripciju.
  • Nekoliko poveznica ne vodi na točnu lokaciju ili nemaju točan opis.
  • Elemente 'Registracija', 'Prijava' i 'Kontakt' čitač ekrana očitava više puta. Edit polja na poveznici 'Registracija' nisu pristupačna.
  • Naslovi nisu hijerarhijski posloženi.
  • Zbog originalnog dizajna mrežne stranice na naslovnoj stranici se nalazi nekoliko poveznica s opisom „Više“.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije će provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu te stručnjacima za primjenu IKT-a u svakodnevnom životu osoba smanjenih mogućnosti svoje djelatnike osposobljava za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je analiza testiranja pristupačnosti. Testiranje je proveo Centar UP2DATE, Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja u razdoblju od 19. do 22. travnja 2020. godine, te je naknadno nakon korekcija izvršena druga faza testiranja od 9. do 15. rujna 2020.

Operativni sustavi, internetski preglednici i mobilni uređaji na kojima su izvršena testiranja: MS Win10, Google Chrome, Mozilla Firefox, IOS 13.3.1, Safari.

Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: NVDA, Jaws, Voiceover.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta www.obzor2020.hr korisnici mogu uputiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Tel: +385 (0) 1 5556 498

Fax: +385 (0) 1 5005 699

e-mail: info@mobilnost.hr

Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.