Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Industrijsko vodstvo
  • Svemir
  • Opis

Svemir » Opis

Opis

Posebni cilj za svemir

Poseban cilj istraživanja i inovacija u području svemira je poticanje konkurentne i inovativne svemirske industrije te razvoj i iskorištavanje infrastrukture u  svemiru kako bi se zadovoljile buduće potrebe europskih zemalja.

Jačanje europskog svemirskog sektora poticanjem istraživanja svemira i inovacija, od vitalne je važnosti za održavanje i očuvanje europske sposobnosti pristupa i aktivnosti u svemiru u potpori politikama Unije, međunarodnih strateških interesa i konkurentnost.

Obrazloženje i dodana vrijednost EU

Svemir je važan, ali često nedovoljno osviješten resurs za nastanak različitih usluga i proizvoda od presudne važnosti za moderna društva, kao što su orijentacija, komunikacije, vremenske prognoze i zemljopisne informacije. Formulacija politike i provedba na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini sve više ovisi o informacijama dobivenim korištenjem infrastrukture u svemiru.

Globalni svemirski sektor brzo raste i širi se na nova područja (npr. Kina, Južna Amerika). Europska industrija je danas značajan izvoznik prvoklasnih satelita za komercijalne i znanstvene svrhe. Povećanje globalne konkurencije je izazov za poziciju Europe u ovom području. Europa ima interes osiguranja daljnjeg napredovanja na ovom vrlo konkurentnom tržištu. Ovo je važno i za cjelokupni napredak u znanostima, jer podaci iz europskih znanstvenih satelita koriste se za neke od najvažnijih znanstvenih otkrića u posljednjih nekoliko desetljeća osobito u geoznanosti i astronomiji.

Europski svemirski sektor ima ključnu ulogu u rješavanju izazova identificiranih u strategiji Europa 2020 .

Istraživanje, razvoj tehnologije i inovacije su nužne za razvoj kapaciteta u svemiru koji su od vitalnog značaja za europsko društvo. Dok Sjedinjene Američke Države troše oko 25% svog svemirskog proračuna za istraživanje i razvoj, Unija troši manje od 10%.

Osim toga, istraživanja svemira u Uniji su fragmentirana u nacionalnim programima nekoliko država članica. Za održavanje tehnološke konkurentnosti Unije, potrebno je koordinirati istraživanja svemira, promicati sudjelovanje istraživača iz svih zemalja članica te smanjiti barijere za suradničke istraživačke projekte za područje svemira preko nacionalnih granica. To treba učiniti u suradnji s Europskom svemirskom agencijom, koja uspješno upravlja industrijskim satelitskim razvojem i svemirskim misijama na međuvladinoj razini od 1975.

Aktivnosti

  • Promicanje europske konkurentnosti, neovisnost i inovacija u europskom svemirskom sektoru.

To podrazumijeva očuvanje i razvoj konkurentnih i poduzetničkih industrija vezanih za svemir u kombinaciji sa prvoklasnim istraživanjima svemira za održavanje europskog vodstva i neovisnost u svemirskim tehnologijama, za poticanje inovacija u sektoru svemira.

  • Omogućavanje napretka u svemirskim tehnologijama

Razvijati napredne svemirske tehnologije i operativne koncepte od ideje do demonstracije u području svemir, uključujući navigaciju i daljinska istraživanja, kao i zaštitu resursa i materijalne imovine u svemiru od prijetnji kao što su solarne oluje i svemirski otpad. Razvoj i primjena naprednih svemirskih tehnologija zahtijeva stalnu edukaciju i osposobljavanje inženjera i znanstvenika.

  • Omogućavanje iskorištavanja podataka iz svemira

Znatno povećanje iskorištavanja podataka iz europskih satelita uz koordiniranu i organiziranu obradu, provjeru kvalitete i standardizaciju svemirskih podataka. Inovacije u obradi podataka i širenja također mogu osigurati veći povrat na ulaganjima u svemirske infrastrukture te pridonijeti rješavanju društvenih izazova, osobito ako je koordinirao kroz sustav globalnog promatranje Zemlje, Europsku satelitsku navigaciju Galileo ili IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) za pitanja klimatskih promjena.

  • Omogućavanje europskog istraživanja u potpori međunarodnim svemirskim partnerstvima

Razvoj najnovijih svemirskih tehnologija će se odvijati u okviru međunarodnih partnerstva  i osiguranja pristupa tim partnerstvima također predstavlja važan čimbenik uspjeha za europske istraživače i industriju.