Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Industrijsko vodstvo
  • Pristup financijskim sredstvima
  • Opis

Pristup financijskim sredstvima » Opis

Opis

Pristup rizičnim financijskim sredstvima

Vezano uz temu Pristup rizičnim financijskim sredstvima Obzor 2020. će pružati potporu poduzećima i drugim vrstama organizacija koje se bave istraživanjem i inovacijama kako bi financijskim instrumentima ostvarili lakši pristup zajmovima, jamstvima, protujamstvima, njihovim hibridima, kao i financiranju dioničkim kapitalom.

Prioriteti u sklopu ove teme tijekom 2014. i 2015. godine sastoje se prije svega u nastavljanju te unaprjeđivanju aktivnosti koje su se pokazale uspješnima u potpori inovacijama i istraživanju tijekom razdoblja 2007. – 2013., a što se posebice odnosi na Sredstvo dijeljenja financijskog rizika (Risk-Sharing Finance Facility - RSFF) i Instrument dijeljenja rizika (Risk Sharing Instrument - RSI) iz Sedmoga okvirnog programa (FP7), zajedno s GIF-1, koji je dio ranog stadija iz Sredstva za brzorastuća i inovativna mala i srednja poduzeća (High Growth & Innovative SME's Facility) iz Programa za konkurentnost i inovacije (CIP). Financijski instrumenti iz programa Obzor 2020. provodit će se u suradnji sa srodnim instrumentima iz programa COSME, koji nasljeđuje program CIP.

Tijekom sljedeće dvije godine također će se vidjeti značajno sudjelovanje programa Obzor 2020. u predloženoj Financijskoj inicijativi za mala i srednja poduzeća; pokretanje pilot-instrumenta koji će pomagati procese transfera tehnologije, kao i novog fokusa na poboljšanju pristupa rizičnom kapitalu za veća „midcaps“ poduzeća, koja imaju između 500 i 3.000 zaposlenih. Uz to, poduzeća svih veličina zajedno s drugim vrstama organizacija moći će dobiti savjete kako sebe učiniti atraktivnijim bankama i potencijalnim investitorima. S ciljem pomoći u što boljoj pripremi za novi razvoj, izradit će se studije koje će istražiti kako na najbolji način poduprijeti „poslovne anđele“ i „crowd funding“ investicije u istraživanje i razvoj kao potencijal za paneuropske fondove fondova rizičnog kapitala te za mogućnosti EU sustava nagrađivanja. 

Kao i u prethodnim programima, instrumenti duga i dioničkog kapitala funkcionirat će na osnovi potražnje, no prioriteti određenih sektora ili drugih EU programa bit će omogućeni ako se osigura sufinanciranje, uključujući ono od vlasti koje njima upravljaju i koje žele ulagati dio svojih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te na taj način osigurati svoje sudjelovanje. Fokus i dalje ostaje na privlačenju privatnih instrumenata u istraživanje i inovacije. Kao i ranije, poduzeća i druge organizacije koji se nalaze u EU, ili one koje dolaze izvan EU-a, ali koje su pridružene zemlje Obzoru 2020., mogu biti korisnici, ako to posebno nije naznačeno.

Europska investicijska banka (EIB) i Europski investicijski fond (EIF) igrat će važnu ulogu kao povjerena tijela u provedbi svakog financijskog instrumenta, u ime i u partnerstvu s Europskom komisijom. Kao i tijekom trajanja programa FP7 i CIP, za Europski investicijski fond ova uloga uključuje objavljivanje natječaja za iskazivanje interesa za odabir financijskih intermedijara kao što su banke i fondovi rizičnog kapitala, koji će dodjeljivati zajmove ili ulagati u mala ili srednja poduzeća i manje midcaps (poduzeća s 250 - 500 zaposlenih). Dok će Europska investicijska banka zajmove dodjeljivati direktno, ona će također moći koristiti financijske intermedijare, posebice pri davanju potpore srednjim i velikim midcaps (poduzećima s 500 - 3000 zaposlenih). U tijeku su razgovori s drugim financijskim institucijama srodne reputacije te bi se kao rezultat tih razgovora u budućnosti jedna ili više njih mogle pridružiti EIB i EIF u provođenju instrumenata za Europsku komisiju.

Ako želite detaljnije pretražiti banke ili fondove koji uz potporu EU-a pružaju rizični kapital, možete pogledati internetske stranice Europske unije.