Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Industrijsko vodstvo
 • Mala i srednja poduzeća
 • Opis

Mala i srednja poduzeća » Opis

Opis

Posebni cilj

Izlazak iz gospodarske krize i postignuće ciljeva zapošljavanja i rasta - Europa 2020. strategije, zahtijeva konkurentnu industriju koja gradi svoju konkurentnost na inovacijama u svim njezinim oblicima: razvoj i primjena tehnologija, poslovni i organizacijski modeli koji dopiru do novih zemljopisnih tržišta.

Inovacijski kapaciteti industrije ne ovise samo o velikim poduzećima s velikom tržišnom snagom. Ključnu ulogu imaju i poduzetnici te mala poduzeća koji ciljaju na radikalne inovacije i ubrzan rast.

Obzor 2020. te Program za konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva (COSME) bit će glavni instrumenti koji će pružati izravnu potporu te kreirati povoljno okruženje za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Neki od glavnih doprinosa Obzora 2020. konkurentnosti malih i srednjih poduzeća uključuju: 

 • pružanje financijske potpore za vlastiti inovacijski projekt
 • mogućnost pristupa u kontekstu velikih projekata s istraživačkim institucijama te pristup određenim financijskim instrumentima namijenjenim tehnologijsko- inovativnim poduzećima.

Domene glavnih aktivnosti COSME programa su:

 • pristup financiranju za tvrtke koje temelje svoje poslovanje na rastu, a koje ne spadaju u fokus Obzora 2020.
 • razvijanje boljih okvirnih uvjeta za rast malih i srednjih poduzeća u kontekstu industrijske promjene, osobito uz pomoć klastera i u sektoru strateških interesa, a podržavajući internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzeća.

Inovacije u malim i srednjim poduzećima predstavljaju most između jezgre programa Obzor 2020., pružanja potpore za istraživanje i razvoj, i inovacijskih projekata te stvaranja povoljnog ekosustava inovacija i rasta malih i srednjih poduzeća. Inovacije u malim i srednjim poduzećima stoga uključuju Instrument za mala i srednja poduzeća za koji se proračun dodjeljuje u Društvenim izazovima  i Industrijskom vodstvu te Industrijskim tehnologijama.Tu je i potpora EUREKA/Eurostars inicijative koja pruža financiranje za transnacionalne kolaborativne projekte, koji su namijenjeni istraživačko orijentiranim malim i srednjim poduzećima. Naravno, tu su i razne akcije koje su usmjerene na razvoj i pružanje boljih usluga koje potiču inovacije u malim i srednjim poduzećima.

Inovacije u malim i srednjim poduzećima su dopuna Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). ESIF može pomoći pri implementaciji inovativnih rješenja za boljitak malog i srednjeg poduzetništva uz potporu koja izvire iz Obzora 2020. - članka 17.a /Uredba Obzora 2020. i članka 31./Pravila za sudjelovanje, koja potiču sinergiju između Obzora 2020. i drugih fondova Europske unije kao što su Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF). Sinergija ne znači da će se zamijeniti nacionalno ili privatno financiranje od strane ESIF-a ili da će se kombinirati za iste stavke troškova u projektu. Sinergija znači da će se širiti opseg i utjecaj tih sredstva u smislu znanstvene izvrsnosti i temelja društveno-gospodarskog razvoja. Kandidati se stoga pozivaju da istraže mogućnosti za sinergiju u relevantnim upravljačkim tijelima zaduženim za ESIF programe u njihovu području.

Novost u Obzoru 2020. je Pilot-istraživanje podataka kojemu je cilj poboljšati i povećati pristup i ponovno korištenje podataka generiranih od projekta. Dok se neki dijelovi radnih programa i područja eksplicitno uključuju u sudjelovanje u Pilot-istraživanju podataka, individualne akcije koje se financiraju u drugim područjima Obzora 2020. mogu odabrati žele li sudjelovati na dobrovoljnoj osnovi. Korištenje Data Management plana potrebno je za projekte koji sudjeluju u Pilot-istraživanju podataka. Daljnje smjernice mogu se naći na Participant Portalu odnosno portalu sudionika.

Potpora malim i srednjim poduzećima kroz posebne instrumente

Sudjelovanje malih i srednjih poduzeća naglašeno je u sklopu ovoga radnog programa, a posebice u području Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi. Potpora malim i srednjim poduzećima bit će naglašena posebnim instrumentom za mala i srednja poduzeća - što je novi pristup za potporu malim i srednjih poduzećima to jest njihovim inovacijskim aktivnostima. To će privući više malih i srednjih poduzeća prema Obzoru 2020. te pružiti potporu za širi spektar inovacijskih aktivnosti, ali i pomoći da se poveća gospodarski utjecaj.

Instrument za mala i srednja poduzeća naglašava financijske potrebe malih i srednjih poduzeća koja su internacionalno orijentirana te koja u svojoj provedbi uključuju visoki rizik i potencijalne inovacijske ideje. Instrument za mala i srednja poduzeća ima za cilj poduprijeti projekte s europskom dimenzijom koja će dovesti do radikalnih promjena u načinu poslovanja (proizvoda, procesa, usluga, marketinga i sl.).

To će pokrenuti tvrtke na nova tržišta, poticati rast i stvoriti visoki povrat investicije. Instrument za mala i srednja poduzeća obuhvaća sve vrste inovativnih malih i srednjih poduzeća kako bi se mogli promovirati „prvaci“ u svim sektorima.

U 2014. i 2015. mala i srednja poduzeća pozvana su da dostave natječajne prijedloge za „nstrument za mala i srednja poduzeća u bilo koje vrijeme u područjima Društvenih izazova, Industrijskog vodstva te Industrijskih tehnologija.

Radni program nalazi se na Participant portalu.

Trenutna politika za mala i srednja poduzeća u EU uglavnom je obuhvaćena strategijom Europa 2020. − strategija za pametan, održiv i uključiv rast“(COM(2010) 2020), čiji je cilj učiniti EU najkonkurentnijim i najdinamičnijim gospodarstvom na svijetu koje se temelji na znanju.

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća predstavljaju 99% svih poduzeća u EU. Postoji oko 21 milijun malih i srednjih poduzeća koja zapošljavaju oko 133 milijuna ljudi i ključan su izvor poduzetničkoga duha i inovacija koji su presudni za konkurentnost poduzeća u EU. Cilj politike EU-a na području malog i srednjeg poduzetništva je osigurati da politike i mjere budu prilagođene malim poduzećima te da pridonose većoj privlačnosti Europe za osnivanje poduzeća i poslova.

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju 99% svih poduzeća u EU. Ona osiguravaju dva od tri radna mjesta u privatnome sektoru i zaslužna su za više od polovice cjelokupne dodane vrijednosti koju ostvaruju poduzeća u EU. Devet od deset MSP zapravo su mikropoduzeća s manje od deset zaposlenika. Kako bi se poduprla mala i srednja poduzeća, usvojeni su razni akcijski programi poput Akta o malom poduzetništvu kojim se ti programi sažimaju s ciljem stvaranja obuhvatnoga političkog okvira. Obzorom 2020. i COSME-om predstavljeni su novi prijedlozi za olakšavanje pristupa MSP financiranju, te za povećanje njihove konkurentnosti istraživanjima i inovacijama.

COSME − program za konkurentnost poduzetništva te mala i srednja poduzeća

Komisija je u studenome 2011. predložila program za konkurentnost poduzetništva te mala i srednja poduzeća COSME (vidi COM(2011) 834). Program COSME uglavnom se nastavlja na aktivnosti trenutnoga Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije.

U skladu s time COSME ima sljedeće opće ciljeve:

 • poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća u vidu kapitala i duga: kapitalni instrument za financiranje ulaganja u fazi rasta i zajmovni instrument koji će omogućiti malim i srednjim poduzećima neposredne ili druge dogovore s financijskim posrednicima o dijeljenju rizika radi pokrića zajmova;
 • poboljšanje pristupa tržištima u EU, kao i u globalnome pogledu: usluge za pomoć poslovanju usmjerene na rast bit će ponuđene u sklopu Europske poduzetničke mreže radi poticanja širenja poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan EU-a;
 • promicanje poduzetništva: uz ostale aktivnosti, nastojanja su usmjerena na razvoj poduzetničkih vještina i stajališta, posebice među novim poduzetnicima, mladima i ženama.

Komisija smatra da bi program godišnje mogao pomoći 39.000 poduzeća da otvore ili sačuvaju 29.500 radnih mjesta i uvedu 900 novih proizvoda, usluga ili procesa.