Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Industrijsko vodstvo
  • ICT
  • Opis

Informacijske i komunikacijske tehnologije » Opis

Opis

Posebni cilj 

U skladu s Digitalnim planom za Europu, posebni cilj ICT istraživanja i inovacija jest omogućiti Europi razvitak i iskorištavanje prilika koje donosi napredak u ICT-ju, na dobrobit svojih građana, poslovnih subjekata i znanstvenih zajednica.

Europa kao najveća svjetska ekonomija koja predstavlja najveći dio ICT tržišta u svijetu u vrijednosti 2600 milijarde eura ima pravo stremiti k tome da njeni poslovni subjekti, vlade, centri istraživanja i razvoja i sveučilišta budu oni koji vode razvoj u ICT-ju, stvaraju nove poslove i ulažu više u inovacije u ICT-ju. Do godine 2020., europski ICT sektor trebao bi opskrbljivati barem onaj udio koji je jednak svojem udjelu na globalnom ICT tržištu, koji je danas iznosi jednu trećinu. Europa bi trebala poticati inovativne poslove u ICT-ju tako da jednu trećinu svih poslovnih troškova u razvoju i istraživanju (R&D) ICT-ja, koji danas iznose 35 milijardi eura godišnje, investiraju kompanije koje su stvorene u posljednja dva desetljeća. Ovaj cilj zahtijevao bi znatno povećanje javnih investicija u ICT R&D-ju na načine koji bi potaknuli privatno trošenje, kako bi se investicije u sljedećem desetljeću udvostručile.

Aktivnosti poduzete na razini Unije pomažu industriji otvoriti perspektivu jednog tržišta i postići ekonomiju razmjera i obuhvata. Suradnja oko zajedničkih i otvorenih tehnologijskih platformi s efektom prelijevanja i poluge omogućavaju širokom spektru dionika korist od novih razvoja i omogućavaju primjenu daljnjih inovacija. Stvaranje partnerstva na razini EU omogućava konsenzus, uspostavlja vidljivu točku fokusa za međunarodne partnere i vodi k razvoju Unijinih i svjetskih standarda za interoperabilna rješenja.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

ICT je temelj za inovacije i konkurentnost u širokom rasponu privatnih i javnih tržišta i sektora i omogućava znanstveni napredak svim disciplinama. U sljedećem desetljeću, neograničeno računanje, resursi komunikacijskog i podatkovnog pohranjivanja bit će na raspolaganju svakom građaninu na svijetu. Ogromne količine informacija i podataka generirat će se senzorima, strojevima i proizvodima pojačanima informacijama, na način da se aktivnosti na daljinu smatraju uobičajenima i da se omogući globalno pokretanje poslovnih procesa i održivih mjesta proizvodnje. ICT će pružati ključne usluge u komercijalnom i javnom sektoru, kao i ključnu infrastrukturu za proizvodnju i poslovne procese, komunikacije i transakciju. Također, bit će neophodan u doprinošenju ključnim društvenim izazovima i društvenim procesima kao što su stvaranje zajednica, ponašanje potrošača ili javnom upravljanju, na primjer, sredstvima društvenih medija.

Potpora EU istraživanju i inovacijama u ICT-ju značajna je komponenta u pripremi tehnologija i aplikacija sljedeće generacije s obzirom na to da čini veliki dio ukupnog trošenja na kolaborativno istraživanje i inovacije, te ono srednjeg do visokog rizika u Europi. Javno ulaganje u istraživanje i inovacije na razini Unije bilo je i ostaje ključno za mobilizaciju kritične mase koja vodi novim otkrićima. Nastavlja voditi središnju ulogu u razvoju otvorenih platformi i tehnologija primjenjivih u cijeloj Uniji, u testiranju i pilotiranju inovacijama u realnom paneuropskom okruženju i u optimizaciji resursa u povećanju europske konkurentnosti. Potpora Unije istraživanju i inovacijama u ICT-ju također omogućava malim i srednjim high-tech poduzećima da rastu i kapitaliziraju na veličini tržišta koji se prostiru preko cijele Unije. Osnažuje suradnju i izvrsnost među znanstvenicima i inženjerima Unije, učvršćuje sinergije sa i među nacionalnim proračunima.

Uzastopne evaluacije ICT aktivnosti u Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije pokazale su da je usredotočeno istraživanje i inovacije u ICT-ju na razini Unije ključno u građenju industrijskog vodstva u područjima poput mobilnih komunikacija, ICT sustava sigurnosti i u borbi s izazovima kao što su energetska učinkovitost ili demografske promjene.

Aktivnosti

Nekoliko će aktivnosti ciljati izazove industrijskog i tehnološkog vodstva u ICT-ju, kako bi pokrile generičko istraživanje i inovacije u ICT-ju, posebice:

  • Nova generacija komponenta i sustava

Elektronika, mikrosustavi i ugrađeni sustavi (eng. Embedded systems) podloga su inovaciji i stvaranju vrijednosti u svim segmentima gospodarstva. Cilj je učvrstiti položaj Europe u ovim područjima kako bi se prilike na novim tržištima, stvorene napretkom tehnologija, mogle iskoristiti.

  • Napredno računarstvo

U kombinaciji s potrebom za energetskom učinkovitošću kod računarstva u oblaku i podatkovnim centrima, iste će ključne tehnologije niske potrošnje poticati napredak u cijelom računarskom spektru. Strateški je fokus ojačati i proširiti industrijski i tehnološke snage Europe u ICT-ju niske potrošnje.

  • Internet budućnosti

Cilj aktivnosti u polju Interneta budućnosti jest pokriti najkritičnije tehničke i korisničke aspekte kako bi Internet mogao pokriti ogromna buduća očekivanja široke javnosti. Teme će stoga pokriti ograničenja Interneta koji nije osmišljen da podrži veliki set zahtjeva koji proizlaze iz diversifikacije korištenja; podržavati učinkovitije računarske modele i one vezane uz upravljanje podacima; korištenje Interneta kako bi se množila inovativna korištenja društvene i ekonomske vrijednosti koja prilaze iz geo-prostornih sposobnosti Interneta budućnosti.

  • Tehnologije sadržaja i upravljanje informacijama

Fokus u ovome području bit će na nekoliko ključnih aspekata digitalnog sadržaja i upravljanja informacijama: na poboljšanju sposobnosti europskih kompanija da stvore inovativne višejezične podatkovne proizvode i usluge i riješe temeljne probleme vezane za skalabilnost i reaktivnost analitičkih sposobnosti; strojnom prevođenju; na alatima za kreativne i medijske industrije, te industrije znanja i učenja; na multimodalnoj i prirodnoj računalnoj interakciji.

  • Napredna sučelja i roboti

Pametna automatizacija i robotika ključni su za održavanje proizvodnje i srodnih usluga. Roboti kao osoblje, i u uslužnoj industriji ili za kućnu upotrebu, predstavljaju jedno nadolazeće tržište s potencijalom rasta, jer postaju sve uobičajeniji u svim segmentima života.

  • Mikro- i nanoelektronika i fotonika

Mikro- i nanoelektronika i fotonika dvije su ključne razvojne tehnologije (eng. Key Enabling Technologies – KETs), a cilj aktivnosti u tom području jest iskoristiti prednost europske izvrsnosti u područjima znanosti i tehnologije kako bi se ojačala konkurentnost i tržišno vodstvo povezanih industrija i razvili inovativna rješenja za društvene izazove. 

Korisni linkovi:

Radni program područja ICT 2014. - 2015. 

Startup manifesto