Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Industrijsko vodstvo

Industrijsko vodstvo

Industrijsko vodstvo

Globalno poslovno okruženje se ubrzano mijenja i ciljevi strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast predstavljaju izazove i prilike za europsku industriju. Europa treba ubrzati nastanak inovacija, pretvarajući novonastala znanja u nove proizvode i usluge, kao i unapređivati postojeće.

Da bi Europa zadržala vodeći položaj u globalnoj konkurenciji s jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima potrebno je povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija.

U okviru ovog prioriteta poseban naglasak je na potpori inovacijskim aktivnostima u malim i srednjim poduzećima i osiguranju pristupa rizičnog financiranja istraživanja i razvoja.

Komponentom prioriteta Industrijsko vodstvo,  Vodstvo u razvojnim i industrijskim tehnologijama posebno se želi ojačati industrijska konkurentnost u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, u tehnologijama vezanim za aktivnosti Svemir i u šest ključnih razvojnih tehnologija: nanotehnologiji, mikro-nanoelektronici, fotonici, naprednim materijalima, biotehnologiji i naprednim proizvodnim sustavima i preradi.

Ove multidisciplinarne, na znanju utemeljene i kapitalno intenzivne tehnologije, relevantne su za mnoge različite sektore i pružaju temelj za ostvarivanje značajne konkurentske prednosti za europsku industriju, a istovremeno mogu znatno doprinijeti rješavanju velikih društvenih izazova (prioritet Društveni izazovi).

Integrirani pristup, promicanje kombinacija, konvergencije i interakcija između ključnih razvojnih tehnologija, imat će učinke u raznim inovacijskim ciklusima i vrijednosnim lancima, čiji bi rezultati istraživanja otvorili put do novih industrijskih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela ( npr. u okolišu, prometu, svemiru, zdravlju i drugim područjima)

Strateška važnost ključnih razvojnih tehnologija za rješavanje konkurentnosti i velikih društvenih izazova, prepoznata je i u kohezijskim, odnosno strukturnim fondovima u okviru strategija pametnih specijalizacija koje će poduprijeti ključne razvojne tehnologije.

U prioritetu Industrijsko vodstvo, razrađeni su i drugi aspekti, neophodni za ostvarenje cilja zadržavanja globalnog vodećeg položaja u industrijskim tehnologijama, kao što su; razvoj i provedba istraživanja i inovacija kroz javno-privatno partnerstvo, izgradnja učinkovitih veza industrije i sveučilišta, poticanja dodatnih ulaganja, posebno iz privatnog sektora, pristup financiranja rizika, potpora pred-komercijalnoj nabavi, nabavi inovativnih proizvoda i standardizaciji.

Sve ove aktivnosti su usklađene s ciljevima strategije Europa 2020, Predvodničkih inicijativa Unije inovacija, Europe učinkovitih resursa (Resource Efficient Europe), Digitalnog plana za Europu (The Digital Agenda), Industrijske politike (Industrial Policy) u doba globalizacije i strateških dokumenata vezanih za područje svemir kao rapidno rastućeg, strateškog sektora EU i sveprisutnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.