Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Europski institut za inovacije i tehnologiju

Europski institut za inovacije i tehnologiju

 Europski institut za inovacije i tehnologiju

Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology - EIT) osnovan je 2008. godine na inicijativu Europske komisije kao samostalno tijelo EU koje promovira inovacije svjetske klase, održivi rast i povećanje konkurentnosti EU-a kroz integraciju Europskog inovacijskog područja.

Djelovanje instituta na konceptu tzv. zajednica znanja i inovacija (Knowlege and Innovation Comunity – KIC) temelji na obrazovanju, istraživanju i inovativnom poduzetništvu (eng. knowledge triangle), okupljajući izvrsne visokoškolske institucije, istraživačke centre i tvrtke s ciljem razvijanja pionirskog koncepta prekograničnog javno-privatnog partnerstva.

Administrativno sjedište Europskog instituta za inovacije i tehnologiju je u Budimpešti, a na 17 lokacijskih centara diljem Europe („kolokacijski centri“) rade skupine stručnjaka iz različitih područja, provodeći posebne projekte, obrazovne programe i programe za financiranje.

KIC-ovi su usredotočeni na glavne društvene izazove, a institut djeluje kao katalizator za usvajanje i eksploataciju novih tehnologija i istraživanja.

Do sada su osnovana tri KIC-a , s naglaskom na održivu energiju - KIC InnoEnergy, klimatskim promjenama - Climate KIC  i informacijsko i komunikacijsko društvo -  EIT ICT Labs.

Ova prva tri KIC-a su u relativno kratkom vremenu pokazali svoj učinak i vrijednost. Osnovano je 6 start-up kompanija i 50-tak je u pripremnoj fazi, dok se u KIC-ovim obrazovnim programima trenutačno dovršava više od 800 magisterijskih i doktorskih radova. Ukupno u sva tri KIC-a je uključeno 280 partnera iz obrazovnog, istraživačkog i poslovnog sektora.

U sklopu obrazovne komponente EIT-a razvijeni su magistarski i doktorski programi sa zajednicama znanja i inovacija te njihovim partnerima. Cilj je stvoriti vlastitu oznaku izvrsnosti među europskim ustanovama za visoko obrazovanje koja će obilježiti EIT-ove kolegije kao vrhunske zbog njihove kakvoće i inovativnih rezultata.

Za razdoblje 2014. - 2020. Komisija je predložila Strateški inovacijski plan (Strategic Innovation Agenda) koja definira  EIT prioritete u konsolidiranju postojećih KIC-ova, osnivanje šest novih KIC-ova i jačanju uloge EIT kao europskog instituta.

U 2014. godini EIT će osnovati 3 nova KIC-a za područja zdravog života, sirovina i hrane za budućnost, dok će u 2018. godini biti formirana tri nova za područje urbane mobilnosti, proizvodnje s dodanom vrijednošću i pametna i sigurna društva.

Ove novoutemeljene zajednice znanja i inovacija će doprinijeti ciljevima Obzora 2020. i ciljevima strategije Europa 2020.

Koja je uloga EIT u  Obzoru 2020.?

U Obzoru 2020. EIT će igrati važnu, komplementarnu ulogu kombinirajući izvrsna istraživanja, obrazovanje i inovacije.

EIT će biti dio cilja rješavanja društvenih izazova, nadopunjujući druge inicijative kao dio šire strategije.

Također će pridonijeti prioritetu Industrijsko vodstvo stimuliranjem istraživanja usmjerenog na rezultate i poticanjem stvaranja inovativnih malih srednjih poduzeća s visokim potencijalom rasta.

EIT dodatno pridonosi prioritetu Izvrsna znanost poticanjem mobilnosti u svim disciplinama, sektorima i zemljama.

Proračun EIT-a za razdoblje 2014. - 2020. iznosi oko 2,8 milijardi eura što predstavlja 3,5% ukupnog EU proračuna za istraživanje i inovacije.

Više o EIT-u na sljedećoj poveznici:

http://eit.europa.eu/