Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Zdravlje
  • Opis

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života » Opis

Opis

Posebni cilj 

Cjeloživotno zdravlje i kvaliteta života, ekonomski održiv zdravstveni sustav visoke kvalitete, te mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i ekonomski rast, predstavljaju ciljeve podrške istraživanju i razvoju koji odgovaraju na navedene izazove.

S rastom troškova vezanih uz prevenciju i nove oblike liječenje, te starenjem populacije, raste i trošak cjelokupnog zdravstvenog sustava Europske unije (EU). Prema tome, održivost zdravstvenog sustava EU počivat će na smanjivanju ili održavanju troškova zdravstvenog sustava. Cjeloživotno zdravlje i kvaliteta života kao rezultat uspješne prevencije, te poboljšanje efikasnosti liječenja bolesti doprinijet će tom cilju. Kronične bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, tumori, dijabetes, neurološka i psihička oboljenja i pretilost predstavljaju značajan ekonomski teret zdravstvenog sustava. S druge strane, infektivne bolesti, kao što su HIV/AIDS, tuberkuloza i malarija, predstavljaju ogroman svjetski problem. Također, opasnost od izbijanja epidemija uzrokovanih bakterijskim sojevima rezistentnim na antibiotike je nešto na što se Europa mora pripremiti.

Međutim, razvoj novih lijekova i cjepiva postaje sve skuplji i neučinkovitiji. Nejednakost u kvaliteti zdravstvenih usluga koju primaju stanovnici EU predstavlja trajni problem s kojim se Europa suočava. Cilj ovog EU programa za podršku istraživanju i razvoju je osigurati efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu svim stanovnicima EU.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Bolest ne poznaje državne granice. Kako bi se odgovorilo na izazov održivosti zdravstvenog sustava visoke kvalitete u EU i pozicioniralo Europu kao vodeću silu na svjetskom tržištu u području zdravlja i kvalitete života, neophodno je potaknuti suradnju u području istraživanja i inovacija na europskom nivou. Uspješnost te suradnje očitovat će se u širokoj primjeni postojećeg znanja na razvoj inovativnih i efikasnih proizvoda, strategija  i usluga. Budući da smo s ovim, često globalnim, izazovima suočeni već dugi niz godina, dugoročna i koordinirana suradnja između izvrsnih, multidisciplinarnih i multisektoralnih timova je neophodna.

Brojna rješenja i tehnologije se mogu primjenjivati u različitim područjima istraživanja i inovacija ovog društvenog izazova, te ih je najbolje podržavati na nivou EU. Ona uključuju klinička ispitivanja terapija, kliničku primjenu rezultata „-omika“, te razvoj IT rješenja za primjenu u području zdravlja kao što je e-zdravlje. Potrebe pojedinih populacija pacijenata najbolje će biti zadovoljene razvojem pojedincu prilagođenih terapija, razvojem terapija za rijetke bolesti kao i razvojem rješenja za potpomognut i samostalan život.

Aktivnosti

Uspješna promocija zdravog načina života  i prevencija bolesti oslanjaju se na razumijevanje osnovnih odrednica zdravlja te na učinkovite metode prevencije kao što su cjepiva, ali i na učinkovito praćenje zdravlja i bolesti programima praćenja.

Specifične aktivnosti uključuju: razumijevanje odrednica zdravlja, kao što su klimatski faktori i okoliš; bolju promociju zdravog načina života i prevenciju bolesti, razumijevanje razvoja bolesti i bolju dijagnostiku; razvoj ranih metoda dijagnosticiranja i praćenja bolesti; poboljšanje određivanja sklonosti za razvoj bolesti; poboljšanje pripravnosti; razvoj boljih preventivnih cjepiva; razvoj in-silico medicine za bolji menadžment bolesti te predviđanje razvoja bolesti i ishoda terapija; učinkovitije terapije; transfer znanja u kliniku; inovativne aktivnosti široke primjene; bolje iskorištavanje medicinskih podataka; aktivno starenje te samostalan i potpomognut život; osposobljavanje pojedinaca za praćenje vlastitog zdravlja; razvoj znanstvenih metoda i alata za podršku izrade razvojne strategije i regulative; optimiziranje učinkovitosti zdravstvenog sustava; smanjivanje nejednakosti donošenjem odluka koje se temelje na dokazima te širenje dobre prakse.