Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Sigurnost
  • Opis

Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana » Opis

Opis

Posebni cilj 

Europa se suočava s velikim socio-ekonomskim izazovima koji će značajno utjecati na budućnost, kao što su rastuće ekonomske i kulturne međuovisnosti, starenje, društvena isključenost i siromaštvo, nejednakost i migracijski tijekovi, zatvaranje digitalnog jaza, njegovanje kulture inovacija i kreativnosti u društvu i poduzećima, kao i osiguravanje sigurnosti i slobode, povjerenja u demokratske institucije i međusobno povjerenje građana unutar i preko granica. U suočavanju s njima, pojavljuju se mnogi oblici nesigurnosti – kriminal, nasilje, terorizam, kibernetički napadi, zlouporabe privatnosti i drugi oblici društvenih i ekonomskih potresa, koji sve više utječu na građane. Prema nekim procjenama, u Europi će godišnje vjerojatno biti i do 75 milijuna direktnih žrtava kriminala. Građani, kompanije i institucije sve se više uključuju u digitalne interakcije i transakcije u društvenim, financijskim i komercijalnim područjima života. Međutim, razvoj Interneta je također doveo do razvoja kibernetičkog kriminala koji prouzrokuje troškove od milijardu eura svake godine i sigurnosne propuste u privatnosti koji utječu na pojedince i/li udruženja diljem kontinenta. Razvoj nesigurnosti u svakodnevnom životu, i nesigurnosti uzrokovane nepredvidivim situacijama, dovode do toga da se smanjuje povjerenje građana ne samo u institucije, nego i međusobno.

Cilj područja Sigurnosti je stoga poduprijeti politike Unije za unutarnju i vanjsku sigurnost i osigurati kibernetičku sigurnost, povjerenje i privatnost u Jedinstvenom digitalnom tržištu (eng. Digital Single Market). Istovremeno, cilj je poboljšati konkurentnost sigurnosti Unije, ICT-ja i industrije usluga. Ciljevi će biti postignuti razvitkom inovativnih tehnologija i rješenja koja se odnose na sigurnosne propuste i koja vode ka prevenciji sigurnosnih prijetnji. Ove aktivnosti integrirat će zahtjeve različitih krajnjih korisnika (građana, kompanija, administratora, uključujući i nacionalne i međunarodne vlasti, civilne zaštite, policijske snage, granične patrole, itd.) kako bi se uzelo u obzir napredovanje sigurnosnih prijetnji i zaštite privatnosti, i nužni društveni aspekti.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Kako bi se sigurna društva mogla izgraditi, Europa treba suradnju koja implicira razvoj novog znanja, tehnologija i sposobnosti, kao i identifikaciju različitih opcija politika. Takav pothvat pomoći će Europi da se sa svojim izazovima nosi ne samo na unutarnjoj razini, već i kao globalni igrač na međunarodnoj sceni. Također, ovo će pomoći i državama članicama da profitiraju od iskustava s drugih lokacija i omogućiti im da na bolji način definiraju svoje specifične aktivnosti koje se uklapaju u svaki njihov pojedinačni kontekst.

Financiranje EU unutar ovog društvenog izazova podržat će razvoj, implementaciju i prilagodbu ključnih politika Unije, kao što su Zajednička vanjska i sigurnosna politika (eng. Common Foreign and Security Policy) i Strategija unutarnje sigurnosti EU-a (eng. Internal Security Strategy), uključujući i politike o sprječavanju katastrofa i odgovor na katastrofe. Podupiranje aktivnosti u ovom području povezano je sa zaštitom građana, društva i gospodarstva, kao i zaštitom sredstava, infrastruktura i usluga, prosperiteta, političke stabilnosti i zdravog okruženja. Bilo kakva smetnja ili prekid, namjerna ili slučajna, može imati dalekosežne negativne posljedice s povezanim visokim društvenim ili ekonomskim troškovima.

Europski građani, kompanije i uprave sve su više ovisne o ICT-ju u njihovim dnevnim aktivnostima. Informacijske i telekomunikacijske tehnologije jačaju produktivnost, inovaciju, komercijalne razmjene i društvene promjene. Stoga, stvarni ili percipirani manjak sigurnosti u digitalnim tehnologijama zapravo ugrožava europsku ekonomiju i društvo. Kriminalni čimbenici već su prihvatili nove tehnologije u zločinačkim operacijama. Iz tog razloga, u EU i na globalnoj sceni, kibernetička sigurnost postala je politički i ekonomski prioritet. Upravo zbog toga, dolazi do konvergencije tradicionalnih potreba u sigurnosti i digitalnog svijeta. Mnoge su infrastrukture i usluge u privatnom vlasništvu, ali zaštita sigurnosti javnosti ostaje odgovornost javnih tijela, pa je Sigurnost je pitanje koje se može rješavati samo ako svi dionici međusobno surađuju.

Aktivnosti

  • Borba protiv kriminala i terorizma

Ciljevi ovog dijela aktivnosti jesu izbjegavanje incidenata i ublažavanje potencijalnih posljedica – kroz razvoj novih tehnologija i sposobnosti borbe protiv kriminala i prevencije kriminala, krijumčarenja i terorizma.

  • Jačanje sigurnosti kroz upravljanje granicama

Aktivnosti ciljaju razvoj tehnologija i sposobnosti potrebnih za poboljšanje sustava, opreme, alata, procesa i metoda za ubrzanu identifikaciju kako bi se poboljšala granična sigurnost. To uključuje pitanja kontrole i nadgledanja, iskorištavanje punog potencijala EUROSUR-a i promoviranje pojačane upotrebe novih tehnologija za kontrolu granica, posebice u odnosu na zakonodavnu inicijativu SMART BORDERS. Također, važno je naglasiti pitanja sigurnosti opskrbnog lanca u kontekstu carinskih pravila Europske unije.

  • Pružanje kibernetičke sigurnosti

Europska Strategija za kibernetičku sigurnost (eng. European Strategy for Cybersecurity) naglašava niz akcija koje će Komisija provesti vezano uz razvoj industrijskih i tehnologijskih resursa za kibernetičku sigurnost, promicanje Jedinstvenog tržišta za kibernetičke proizvode i poticanje investicija u sektoru istraživanja i razvoja. Središnja aktivnost vezana je uz podizanje povjerenja prema digitalnom društvu.

  • Jačanje otpornosti Europe na krize i prirodne katastrofe

Aktivnosti će se fokusirati na upravljanje kriznim situacijama, zaštitu društva, jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i odgovore na izazove klimatskih promjena. Također, važno je naglasiti i zaštitu ključnih infrastruktura i komunikacijsku interoperabilnost kod upravljanja resursima u prirodnim katastrofama.

  • Osiguravanje privatnosti i slobode na Internetu i jačanje društvenih dimenzija sigurnosti

Fokus se usmjerava prema izvedivosti i zrelosti vrhunskih rješenja za sigurnost, privatnost i povjerljivost koji su testirani u laboratorijskom okruženju. Namjera je da se nakon ove faze provjere ta rješenja nađu na tržištu.       

Korisni linkovi:

Radni program za područje Sigurnosti 2014. - 2015.

Plan EU za kibernetičku sigurnost