Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Promet
  • Opis

Pametan, zeleni i integrirani promet » Opis

Opis

Posebni cilj 

Glavni cilj istraživanja iz područja Prometa je razvoj sigurnijeg, ekološki prihvatljivijeg i "pametnijeg" pan-europskog transportnog sustava, od kojeg će imati koristi  svi građani, koji će biti u skladu sa standardima zaštite okoliša i koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti europske transportne industrije na svjetskom tržištu. Održiva mobilnost se može jedino postići kroz radikalne promjene u prometnom sustavu dalekosežnim inovacijama i koherentnom provedbom zelenijih, sigurnijih i pametnijih prometnih rješenja. Istraživanje i inovacije moraju donijeti usredotočeni i pravovremeni napredak koji će pomoći postizanje ključnih ciljeva politike Unije i jačanju gospodarske konkurentnosti te održavanju vodstva na globalnom tržištu.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Promet je glavni pokretač europske gospodarske konkurentnosti i rasta te osigurava mobilnost ljudi i roba potrebnih za uspostavu cjelovitog europskog jedinstvenog tržišta i otvorenog i inkluzivnog društva. Također, predstavlja jednu od najvećih prednosti Europe u pogledu industrijske sposobnosti i kvalitete usluge te ima vodeću ulogu na mnogim svjetskim tržištima. Prometna industrija i proizvodnja transportne opreme zajedno predstavljaju 6,3% BDP-a Unije. Istovremeno, europska prometna industrija suočava se sa žestokom konkurencijom iz drugih dijelova svijeta. Razvoj tehnologije će biti potreban kako bi osigurali budućnost Europe i ostvarili konkurentnu prednost te ublažili nedostatke trenutnog prometnog sustava.

Aktivnosti

  • Efikasan promet koji poštuje okoliš

Cilj je smanjiti utjecaj štetnih posljedica prometa na klimu i okoliš poboljšanjem učinkovitosti u korištenju prirodnih resursa i smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima. Fokus aktivnosti će biti smanjenje potrošnje resursa i emisija stakleničkih plinova te poboljšanje učinkovitosti vozila, ubrzanje razvoja i implementacije nove generacije električnih vozila i pogonskih sustava na alternativna goriva.

  • Veća mobilnost, manje gužve, veća sigurnost

Cilj je pomiriti rastuće potrebe mobilnosti s poboljšanom prometnom fluidnosti, kroz inovativna rješenja za bolji, uključivi i siguran transportni sustav. Fokus aktivnosti će se usmjeriti na smanjenje gužve, povećanje dostupnosti te potrebama korisnika promicanjem integriranog pristupa prometu od vrata do vrata kako bi se poboljšala intermodalnost i raspoređivanje pametnog planiranja i upravljanja rješenjima u svrhu smanjenja prometnih nesreća i postizanju veće sigurnosti.

  • Globalno vodstvo za europske prometne industrije

Cilj je ojačati konkurentnost i uspješnost europske prometne industrije i povezanih usluga. Fokus aktivnosti će biti razviti novu generaciju inovativnih prijevoznih sredstava i pripremiti teren za sljedeću, radeći na novim konceptima i dizajnu pametnog sustava upravljanja i proizvodnje.

  • Društveno-ekonomska istraživanja i ka budućnosti okrenute aktivnosti za donošenje politika

Cilj je podržati poboljšano stvaranje politika koje su potrebne za promicanje inovacija i odgovoru na izazove prometa i povezanih društvenih potreba. Fokus aktivnosti bit će poboljšati razumijevanje društveno-ekonomskih trendova u području prometa te pružiti donositeljima odluka podatke utemeljene na dokazima i analizama.

Korisni linkovi:

Radni program za područje Prometa 2018. - 2020.

Radni program za područje Prometa 2016. - 2017.

Radni program za područje Prometa 2014. - 2015.