Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Društveni izazovi
 • Energija
 • Opis

Sigurna, čista i učinkovita energija » Opis

Opis

Posebni cilj 

Istraživanja iz područja Energije u okviru Obzora 2020. prije svega se odnose na prilagodbu postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Osim toga, europski energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju zagađenje zraka. Europska unija namjerava smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% od razine u 1990. godini do 2020. godine s daljnjim smanjenjem za 80-95% do 2050. godine. Obnovljivi izvori enregije bi trebali pokrivati 20% konačne potrošnje energije i podići razinu efikasnosti za 20% do 2020.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Nove tehnologije i rješenja moraju uzeti u obzir cijenu i pouzdanost kao i visoku razinu energetske učinkovitosti. Istraživanje i inovacije ključni su kako bi novi, čisti, učinkovitiji izvori energije bili komercijalno prihvatljivi. Ni industrija sama, niti države članice pojedinačno, nisu u stanju snositi troškove i rizike, za koje su glavni pokretači (prelazak na nisku emisiju ugljika, pristupačnu i sigurnu energiju) izvan tržišta. Ubrzavanje tog razvoja zahtijeva strateški pristup na razini Unije po pitanju opskrbe energijom u zgradama, prijevozu i industriji. To će značiti usklađivanje resursa diljem Unije, uključujući i fondove kohezijske politike, a posebno putem nacionalnih i regionalnih strategija za pametne specijalizacije i drugih mehanizama financiranja.

Aktivnosti

 • Smanjenje potrošnje energije i emisije ugljičnog dioksida pametnim i održivim korištenjem

Aktivnosti će se fokusirati na istraživanje i cjelovita testiranja novih koncepata, ne-tehnoloških rješenja, učinkovitije, društveno prihvatljive i pristupačne tehnološke komponente i sustave s ugrađenom inteligencijom kako bi u stvarnom vremenu upravljanje energijom bilo na gotovo nultoj razini emisija.

 • Jeftina i nisko-ugljična opskrba električnom energijom

Aktivnosti će se fokusirati na istraživanje, razvoj i cjelovitu demonstraciju inovativnih obnovljivih izvora energije te prikupljanja i skladištenja ugljika i tehnologije koje nude niže cijene, ekološki sigurnije s višom razinom učinkovitosti pretvorbe i veće dostupnosti za različita tržišta i radnih okruženja.

 • Alternativna goriva i mobilni energetski izvori

Aktivnosti će se fokusirati na istraživanje, razvoj i cjelovitu demonstraciju tehnologije kako bi bioenergija bila tržišno konkurentnija i održiva, a alternativni izvori energije tržišno dostupniji pokazujući određenu dugoročnost upotrebe.

 • Jedinstvena europska pametna električna mreža

Aktivnosti će se fokusirati na istraživanje, razvoj i cjelovitu demonstraciju novih tehnologija, uključujući i pohranu podataka, sustava sigurnog upravljanja interoperabilne mreže u otvorenom, dekarboniziranom i konkurentnom na tržištu, u normalnim i izvanrednim uvjetima.

 • Nova znanja i tehnologije

Aktivnosti će se usredotočiti na multidisciplinarnom istraživanju energetske tehnologije (uključujući vizionarske akcije) i zajedničku provedbu paneuropskih istraživačkih programa i infrastrukture svjetske klase.

 • Opširan način odlučivanja i javno djelovanje

Aktivnosti će se fokusirati na razvoj alata, metoda i modela za opširan i transparentan proces donošenja odluka, uključujući i aktivnosti za javno prihvaćanje i angažman korisnika.

 • Tržišno prihvaćanje inovacija u području energije

Aktivnosti će se fokusirati na primijenjene inovacije kako bi tržište prihvatilo nove tehnologije i usluge te ubrzalo učinkovitu provedbu energetske politike Unije.

Korisni linkovi:

Radni program za područje Energije 2018. - 2020.

Radni program za područje Energije 2016. - 2017.

Radni program za područje Energije 2014. - 2015.