Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Zdravlje
  • Natječaji
  • Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

Zdravlje » Natječaji

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
26.10.2015.

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

Europska je komisija na Portalu za sudionike objavila novi natječaj iz radnog programa za područje „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“, za razdoblje 2016. - 2017. Natječaj ima poseban fokus na personaliziranu medicinu. Rokove za predaju projektnih prijava te ostale informacije možete naći putem poveznice u nastavku.

Natječaj:

H2020-SC1-2016-2017