Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi

Društveni izazovi

Društveni izazovi

Obzor 2020. izravno pridonosi rješavanju glavnih društvenih izazova identificiranih u strategiji Europa 2020. i njenim predvodničkim inicijativama (Flagship Initiatives), kao i rješavanju glavnih problema koje dijele građani u Europi, ali i globalno.

Aktivnosti unutar prioriteta Društveni izazovi usmjerene su na povećanje učinkovitosti istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i znanstvenih disciplina, uključujući i društvene i humanističke znanosti kao važne komponente za rješavanje svih izazova.

Fokusna područja koja se nalaze u prioritetu Društveni izazovi sadrže elemente iz nekoliko izazova i istovremeno podupiru inovacijski potencijal ključnih razvojnih i industrijskih tehnologija u prioritetu Industrijsko vodstvo.

U prioritetu Izvrsna znanost poduprijet će se nastanak novih znanja koja se mogu primijeniti na tržištu ili se izravno odnose na rješavanje nekih društvenih izazova. Interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja s inovacijama, misao je vodilja Obzora 2020. Svi izazovi trebaju pridonijeti sveobuhvatnom cilju održivog razvoja.

Ovaj prioritet obuhvaća različite aktivnosti, od istraživanja pa sve do tržišta s naglaskom na inovacije u najširem smislu, kao što su pilot i demonstracijski projekti, podrška za javnu nabavu, društvene inovacije i druge oblike inovacija, kao i uspostavljanje veza s aktivnostima europskih inovacijskih partnerstava (European Innovation Partnership - EIP).

Financiranje projekata je usredotočeno na sljedeće društvene izazove:

  1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
  2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija
  3. Sigurna, čista i učinkovita energija
  4. Pametan, zeleni i integrirani promet
  5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
  6. Europa u promjenjivom svijetu - uključiva inovativna i promišljena društva
  7. Sigurna društva