Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU

AMPEU u Obzoru 2020.

 • C-Energy 2020 V2

  C-Energy 2020 V2

  C-Energy 2020 V2 je projekt koji se nadopunjuje iskustvom prethodnih projekata C-Energy i C-Energy+.

  Ciljevi ovog projekta su poboljšati znanja i vještine nacionalnih osoba za kontakt (NCP) u području energije, unaprijediti suradnju među njima te podići razinu potpore koju NCP-jevi pružaju prijaviteljima projekata. 
  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) je voditelj radnog zadatka "2.4. Meet and Exchange Twinning" kojem je cilj razvijanje poboljšane, profesionalnije i konzistentnije usluge nacionalnih osoba za kontakt u području energije, širenje znanja novim nacionalnim osobama za kontakt kao i onima koji dolaze iz zemalja s nižom razinom sudjelovanja u programu Obzor 2020. Osim toga, AMPEU je zadužena za pojačanu podršku prijaviteljima projekata koji se prijavljuju na natječaje programa Obzor 2020. u sklopu Društvenog izazova 3 (Sigurna, čista i učinkovita energija), kao i za provođenje zadataka kojima se želi postići razmjena znanja i iskustva među nacionalnim osobama za kontakt. 

  Financijska vrijednost projekta je 500.000,00 eura, od čega je financijska vrijednost za AMPEU 18.675,00 eura.

  Projekt je počeo 1. siječnja 2019., a završava 30. lipnja 2020.

  Više informacija o projektu C-Energy 2020 V2 nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.c-energy2020.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt za ovaj projekt je Tea Sabol, Tea.Sabol@mobilnost.hr.

   

 • NCP_WIDE.NET

  NCP_WIDE.NET

  Glavni cilj projekta NCP_WIDE.NET je stvoriti transnacionalnu mrežu nacionalnih osoba za kontakt (NCP) za aktivnost Širenje izvrsnosti i sudjelovanja u programu Obzor 2020., kako bi se olakšala transnacionalna suradnja s ciljem identificiranja i dijeljenja dobrih praksi i podizanja općeg standarda podrške programa podnositeljima zahtjeva.

  Projekt služi kao platforma za učenje transnacionalnih aktivnosti širenja izvrsnosti i sudjelovanja, iskorištavanja sinergija distribuiranih znanja, kolektivnog razvoja i treninga. Mreža će razvijati usluge pomoći korisnicima u  sudjelovanju u svim aktivnostima širenja izvrsnosti i sudjelovanja: ERA Chairs, Twinning i Teaming.

  Projekt traje od 01.01.2015. do 31.12.2019.

  AMPEU sudjeluje u nekolliko radnih paketa NCP_WIDE.NET projekta, izgradnji kapaciteta nacionalnih osoba za kontakt kroz obuku i radionice, potpori aktivnostima širenja izvrsnosti i sudjelovanja, organizacije poslovnih susreta i suradnje te diseminaciji i promociji rezultata.

  Finanacijska vrijednost NCP_WIDE.NET projekta iznosi 1.999.521 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 27.894,00 eura. Konzorcij čini 17 partnera, a poljska institucija IPPT PAN je koordinator.

  Više o NCP_WIDE.NET projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.ncpwidenet.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u NCP_WIDE.NET projektu je Mirjana Vuk (mirjana.vuk@mobilnost.hr) i Nina Sertić (nina.sertic@mobilnost.hr)

 • Health NCP Net 2.0

  Health NCP Net 2.0

  Projekt Health NCP Net 2.0 (HNN2.0) europski je projekt financiran od strane Europske komisije u sklopu okvirnog programa Obzor 2020. Cilj projekta je poboljšanje usluga koje nacionalne kontakt osobe za Obzor 2020. nude prijaviteljima zainteresiranima za financiranje projekata u području zdravlja, kroz organiziranje različitih radionica, razmjene osoblja, komunikaciju s predstavnicima Europske komisije te organiziranjem događanja namijenjenih umrežavanju prijavitelja. 

  Projekt traje od 01.12.2014. do 30.11.2018. godine.

  AMPEU sudjeluje na nekoliko radnih paketa u projektu koji se odnose na izradu raznih publikacija, organizaciju međunarodnih radionica i brokerage evenata te aktivnosti komunikacije i diseminacije informacija.

  Projekt HNN2.0 vrijedan je ukupno 1.999.548,75 eura te financijski doprinos za AMPEU iznosi 29.250,00 eura. Konzorcij projekta čini 13 organizacija iz 13 različitih zemalja, a institucija koordinator projekta je Instituto de Salud Carlos III iz Španjolske.

  Službena stranica projekta: http://www.healthncp.net/

  Nacionalna osoba za kontakt za projekt HNN2.0 je Tina Kokan (tina.kokan@mobilnost.hr).

 • BioHorizon

  BioHorizon

  BioHorizon europski je projekt koji okuplja mrežu nacionalnih osoba za kontakt za područje Sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i šumarstva, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomije i biotehnologije koji dolaze iz 15 organizacija sa sjedištem u zemljama članicama Europske unije te pridruženim zemljama. Glavni je cilj projekta osnažiti mrežu nacionalnih osoba za kontakt u području drugog društvenog izazova te razmjenom dobre prakse, usavršavanjima te umrežavanjem podići kvalitetu usluga nacionalnih osoba za kontakt u okviru programa Obzor 2020.

  Osim toga, BioHorizon:

  • Organizira susrete poslovnog umrežavanja za potencijalne prijavitelje programa Obzor 2020. za drugi društveni izazov
  • Organizira niz radionica i treninga za nacionalne osobe za kontakt u području Sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i šumarstva, istraživanja mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomije
  • Organizira razmjene osoblja u svrhu učenja
  • Surađuje s drugim mrežama nacionalnih osoba za kontakt te sudjeluje u organizaciji zajedničkih aktivnosti kao što su informativni dani, susreti poslovnog umrežavanja te seminari i radionice.

  Predviđeno trajanje projekta je od 1. ožujka 2015. do 1. ožujka 2019. godine, a voditelj projekta je Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) iz Poljske.

  Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog paketa za organizaciju treninga i radionica te je član radne skupine koja je zadužena za organizaciju međunarodnih susreta poslovnog umrežavanja (brokerage events) s dodijeljenim budžetom od 39 187,50 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta BioHorizon http://www.ncp-biohorizon.net/.

  Nacionalna osoba za kontakt u BioHorizon projektu je Marina Jurjević (Marina.Jurjevic@mobilnost.hr).

 • NCPs CaRE

  NCPs CaRE

  NCPs CaRE europski je projekt koji okuplja mrežu nacionalnih kontakt osoba za područje Klimatskih aktivnosti, okoliša, učinkovitosti resursa i sirovine u okviru programa Obzor 2020. koji dolaze iz 23 organizacije iz Europe i svijeta. Glavni je cilj projekta ojačati međusobnu suradnju, razmjenu iskustava i dobre prakse te na taj način povećati kvalitetu usluge nacionalnih osoba za kontakt.

  Projekt provodi aktivnosti mentoriranja manje iskusnih nacionalnih osoba za kontakt kao npr. Twinning aktivnosti, redovno objavljuje priručnik dobre prakse, organizira treninge. Osim toga, NCPs CaRE organizira radionice i seminare s iskusnim predavačima, susrete poslovnog umrežavanja te platformu za umrežavanje.

  Predviđeno trajanje projekta je od 1. veljače 2015. do 1. veljače 2019. godine, a voditelj projekta je njemačka organizacija, Project Management Agency Juelich (Pt Juelich).

  Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog zadatka za organizaciju twinning aktivnosti (razmjena osoblja) s dodijeljenim budžetom od 74 000 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta NCPs CaRE, http://www.ncps-care.eu.

  Promotivni video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=tfS6C3udZLc

  Nacionalna osoba za kontakt u NCPs CaRE projektu je Marina Jurjević (Marina.Jurjevic@mobilnost.hr).

 • Net4Society

  Net4Society

  Net4Society je mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za 6. Društveni izazov “Europa u promjenjivom svijetu-uključiva, inovativna i promišljena društva”.

  Projekt aktivno podržava umrežavanje znanstvene zajednice kroz Research Directory, pruža informacije znanstvenicima društvenih i humanističkih znanosti o mogućnostima financiranja u Obzoru 2020. te omogućuje podršku u pripremi projektnih prijedloga za prijavu na natječaje.

  Posebni fokus Net4Society projekta je podrška uspješnoj integraciji društvenih i humanističkih znanosti u program Obzor 2020.

  Osim znanstvenoj zajednici mrežni projekt Net4Society pruža podršku i nacionalnim kontakt osobama kroz organizaciju radionica, treninga, razmjenu iskustava i dobre prakse kako bi stekli što bolja znanja te na taj način povećali kvalitetu usluga nacionalnih osoba za kontakt.

  Provedba projekta počela je 01. veljače.2015., a predviđeno trajanje projekta je 48 mjeseci. Koordinator projekta je Deutsches zentrum für luft- und raumfahrt (DLR), a Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog zadatka za komunikaciju (promocija i diseminacija).

  Ukupna vrijednost financijskih sredstava dodjeljena projektu je 2 999 989 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 35 460 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta http://www.net4society.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u Net4Society projektu je Marina Pražetina (marina.prazetina@mobilnost.hr).

 • Net4Mobility

  Net4Mobility

  Projekt Net4Mobility (Net4Mobility: Network of the Marie Skłodowska-Curie Actions National Contact Points) teži podizanju razine svijesti o mogućnostima financiranja putem Marie Sklodowska-Curie akcija (MSCA) unutar ne-akademskog i akademskog sektora, osobito o novim shemama financiranja.

  Glavni ciljevi projekta su zajednička potpora, podizanje znanja, stručnosti i kvalitete usluga koje pružaju nacionalne osobe za kontakt za MSCA te povećanje standarda podrške korisnicima (pripadnicima akademskog i ne-akademskog sektora te istraživačima). Projekt će pomoći manje iskusnim NCP da unaprijede svoju uslugu i steknu nova znanja kako bi njihovi korisnici postali konkurentniji.

  Projekt služi za povezivanje i suradnju nacionalnih osoba za kontakt za MSCA, širenje i razmjenu znanja kroz komunikacijske platforme, pružanje podrške istraživanju i inovacijama kroz ostvarivanje sinergijskog efekta u suradnji s Izvršnom agencijom za istraživanje (Research Executive Agency) te Europskom komisijom.

  AMPEU sudjeluje u nekoliko aktivnosti Net4Mobility projekta, kao što su izrada evaluacija tematskih treninga (poput pravna i financijska pitanja u MSCA projektima, projektni menadžment u MSCA, prava intelektualnog vlasništva u MSCA projektima, i slično), izrade sveobuhvatnog vodiča za nove i manje iskusne MSCA NCP-eve (Newcomers Welcome Package), sudjelovanje u komentiranju Vodiča za prijavitelje za MSCA projekte čime se ostvaruje suradnja s Europskom komisijom.

  Projekt traje od 01.02.2015. do 31.01.2018.

  AMPEU sudjeluje u nekoliko radnih paketa Net4Mobility projekta, prvenstveno paketa koji se odnose na razvoj usluga nacionalnih osoba za kontakt kroz radionice i razmjenu iskustava, suradnju te diseminaciju i promociju rezultata.

  Financijska vrijednost Net4Mobility projekta iznosi 1.777.957,00 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 24.638,00 eura. Konzorcij čini 15 partnera, a švicarska organizacija EURESEARCH je koordinator.

  Više o Net4Mobility projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.net4mobility.eu/
  Nacionalne osobe za kontakt u Net4Mobility projektu su Sandra Vidović (sandra.vidovic@mobilnost.hr) i Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr).  

  Poveznice na novosti o aktivnostima na projektu dostupne su na:
  - mrežnoj stranici projekta: http://www.net4mobility.eu/
  - Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/net4mobility2?ref=hl
  - Twitter računu projekta: https://twitter.com/Net4Mobility
  - LinkedIn profilu projekta: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4345491

 • NCP Academy

  NCP Academy

  Glavni cilj NCP Academy projekta (National Contact Points for quality standards and horizontal issues) je poboljšanje vještina i znanja te daljnja izobrazba nacionalnih osoba za kontakt (NCP) vezano uz poznavanje i primjenu pravila i procedura programa Obzor 2020. Krajnji cilj je pružanje što kvalitetnije usluge savjetovanja korisnika te učinkovita organizacija i vođenje mreže nacionalnih osoba za kontakt. Projekt služi kao platforma za stvaranje i implementaciju sveobuhvatnog programa usavršavanja nacionalnih osoba za kontakt u obliku „NCP akademije“ (prvenstveno kroz treninge, radionice i webinare), koja bi svim nacionalnim osobama za kontakt, neovisno o vrsti područja u kojem djeluju, pružila kvalitetnu izobrazbu.

  Trenutno se izobrazba u projektu provodi prema sljedećim područjima:

  • pravna i financijska pitanja programa Obzor 2020.,
  • sinergija programa Obzor 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova te ostalih mjera,
  • cross-cutting pitanja (etika, rodna dimenzija i ostala slična pitanja), te
  • malo i srednje poduzetništvo i inovacije.

  Projekt traje od 10.12.2014. do 10.12.2017.

  AMPEU sudjeluje u nekoliko aktivnosti NCP Academy projekta, kao što su izrada sveobuhvatnog izvješća o kvaliteti i učinku programa izobrazbe (treninzi, radionice, webinari), organizacija posebnog treninga u Hrvatskoj isključivo za članove konzorcija, sudjelovanje u izradi baze upita i odgovora zaprimljenih od REA-e (Research Executive Agency), sudjelovanje u radnom paketu u sklopu kojega se izrađuje metodologija ocjene kvalitete i učinka NCP sustava u europskim državama te u drugim projektnim aktivnostima.

  Financijska vrijednost NCP Academy projekta iznosi 1.967.828,00 eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 45.000,00 eura. Konzorcij čini 16 partnera, a irska institucija ENTERPRISE IRELAND je koordinator.

  Više o NCP Academy projektu nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.ncpacademy.eu.

  Nacionalne osobe za kontakt u NCP Academy projektu su Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr) i Manda Japunčić (manda.japuncic@mobilnost.hr), nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja pri AMPEU, kao i Damir Jelčić (damir.jelcic@mzos.hr), nacionalni koordinator sustava Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj pri MZOS-u.

 • SiS.net2

  SiS.net2

  SiS.net je mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za Znanost s društvom i za društvo.

  Glavni cilj projekta je suradnja, umrežavanje i razmjena iskustava i dobre prakse između nacionalnih kontak osoba za program Znanost s društvom i za društvo u svrhu jačanja kapaciteta nacionalnih kontakt osoba kako bi mogli pružiti što bolju i kvalitetniju uslugu i podršku znanstvenim organizacijama koje sudjeluju ili planiraju sudjelovati u programu Obzor 2020.

  Koncept i pristup  SiS.net projekta baziran je na 4 glavna aspekta i mjere potpore:

  1) zajedničko učenje;

  2) daljnja mobilizacija dionika u području Znanosti s društvom i za društvo;

  3) osiguravanje vidljivosti rezultata iz područja Znanosti s društvom i za društvo

  4) podizanje svijesti i komunikacija

  Provedba projekta počela je 01. studenog.2014., a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Koordinator projekta je The Icelandic Centre for Research (RANNIS), a Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u projektu kao jedan od voditelja radnog zadatka za komunikaciju (promocija mreže).

  Ukupna vrijednost financijskih sredstava dodjeljena projektu je 1 999 593,75eura, a financijski doprinos za AMPEU iznosi 23 500 eura.

  Više informacija dostupno je na službenim stranicama projekta http://www.sisnetwork.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt u SiS.net projektu je Marina Pražetina(marina.prazetina@mobilnost.hr).

 • NCP Academy

  NCP Academy

  NCP Academy (Fostering transnational cooperation between National Contact Points (NCP) in the area of quality standards and horizontal issues) nastoji pružiti što kvalitetnije usluge savjetovanja korisnika te učinkovitu organizaciju i vođenje mreže nacionalnih osoba za kontakt (NCP).
   
  Cilj projekta je ustanoviti i implementirati novi, integrirani pristup obrazovanju i usavršavanju nacionalnih osoba za kontakt iz svih područja. Treninzi, radionice i novi načini komunikacije namijenjeni su prvenstveno novim, odnosno manje iskusnim nacionalnim osobama za kontakt i koordinatorima.
   
  Trenutno se izobrazba u projektu provodi prema sljedećim područjima:
  pravna i financijska pitanja programa Obzor 2020.,
  odgovorno istraživanje i inovacije te cross-cutting pitanja (etika, rodna dimenzija, otvorena znanost i pristup podacima te ostala slična pitanja),
  širenje izvrsnosti i sinergija između Obzora 2020. i fondova kohezijske politike (strateški pristupi prema financiranju i inovaciji),
  malo i srednje poduzetništvo i inovacije,
  razvoj Programa i relevantne teme u budućnosti (poput Europskog istraživačkog prostora i idućeg Okvirnog programa za istraživanje – Obzor Europa) te
  razvoj soft skills NCP-jeva (poput prezentacijskih vještina, vještina vođenja treninga i radionica, vještina osmišljavanja i oblikovanja treninga i radionica te metode izvođenja treninga, kao i savjetodavne kompetencije)
   
  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) sudjeluje u radnom paketu "2.Treninzi i razmjena iskustva", čiji je cilj povećanje razine znanja i kompetencija nacionalnih osoba za kontakt kroz kvalitetne treninge i razmjenu prakse, u sklopu kojeg ima ulogu voditelja zadatka "2.4 Provedba treninga i osiguranje kvalitete". Cilj radnog zadatka je provesti sveobuhvatnu analizu i evaluaciju treninga, radionica i webinara te izraditi sveobuhvatni izvještaj o kvaliteti i učinku programa izobrazbe. U ostalim radnim paketima AMPEU sudjeluje kao partner.
   
  Provedba projekta započela je 1. studenog 2018. godine i trajat će do 31. listopada 2020. godine.
   
  Financijska vrijednost projekta je 799.965,00 eura, a financijski doprinos za AMPEU je 20.500,00 eura.
   
  Više o NCP Academy projektu nalazi se na ovoj poveznici: https://www.ncpacademy.eu/
   
  Osobe za kontakt u NCP Academy projektu su Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr) nacionalna osoba za kontakt za pravna i financijska pitanja pri AMPEU, Ivan Makovec, projektni menadžer na NCP Academy projektu (Ivan.Makovec@mobilnost.hr) kao i Željka Skočilić (zeljka.skocilic@mzo.hr), nacionalna koordinatorica sustava Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj pri MZO-u.
 • EURAXESS TOP IV

  EURAXESS TOP IV (Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS network) nastoji ojačati učinkovitost te optimizirati usluge svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži.

  Glavni cilj projekta je intenzivirati usluge uslužnog centra te nastaviti i proširiti usluge u području razvoja karijera mladih znanstvenika u Europi, s posebnim fokusom na žensku populaciju istraživača u institucijama visokog obrazovanja.

  Kako bi se nastavila praksa unaprjeđenja usluga, projekt će unutar radnih paketa uzeti u obzir relevantne rezultate prijašnjih projekata (EURAXESS TOP II, EURAXESS TOP III, EURAXIND; TANDEM, PIPERS, WEB-INUNION, AMBER). Projektne aktivnosti značajno će doprinijeti daljnjem razvoju znanja i vještina istraživača, kontinuirano povezujući ih s potrebama i kapacitetima istraživanja i inovacija u Europi te dajući snažnu potporu razvoju europske i međusektorske mobilnosti istraživača. Naglasak će se, osim na razvoj karijera mladih istraživača i izgradnju kapaciteta EURAXESS mreže, značajno nastaviti u smjeru dualnih karijera.

  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) nalazi se u ulozi voditelja radnog zadatka unutar dva radna paketa dok u trima sudjeluje kao korisnik. Kao voditelj dva radna zadatka (Task 1.3. Quality assurance, WP9, Task 9.4. Promotion and implementation of the Charter and Code (C&C) in light of the new HRS4R procedure), bavit će se osiguravanjem kvalitete, što podrazumijeva evaluaciju aktivnosti podizanja kapaciteta EURAXESS mreže, programa treninga i materijala za treninge te odabranih isporučevina. Poticat će promociju i implementaciju Europske Povelje i Kodeksa za istraživače u vidu nove HRS4R procedure, gdje će analizirati institucije kojima je dodijeljeno priznanje i logo HR Exellence in Research,  kako bi mreža mogla pružiti bolju potporu onim institucijama koje su u procesu njegova stjecanja, ali i institucijama koje ga žele zadržati.

  Osim toga, AMPEU sudjeluje kao korisnik u tri radna zadatka (WP5, Task 5.3. Network-wide training of ESCs and ECPs for capacity building, WP6, Task 6.1. Design, implementation and evaluation of the Network Call i WP9, Task 9.3. Development of an online and offline tool for quality assessment) – mrežni trening EURAXESS uslužnih centara (ESC) i EURAXESS kontaktnih točki (ECP) s ciljem jačanja kapaciteta, zatim izrada, provedba i evaluacija mrežnog poziva te razvoj alata za procjenu kvalitete.

  EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. EURAXESS mreža sastoji se od više od 1100 službenika u više od 570 EURAXESS uslužnih centara u 40 europskih zemalja. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima.
  Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija po pitanju realiziranja istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijske pomoći/stipendija. Povrh toga, EURAXESS pruža pomoć i hrvatskim znanstvenim ustanovama, spremnima privući vrhunski znanstveni kadar, pri zapošljavanju i ugošćivanju stranih istraživača.

  Provedba projekta započela je 01. rujna 2018. godine i trajat će do 31. kolovoza 2021. godine.

  Financijska vrijednost projekta je 3.349.973,75 eura, a financijski doprinos za AMPEU je 71.475,00 eura.
  Koordinator projekta je Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) iz Grčke.

  Više o EURAXESS programu možete pronaći se na idućoj poveznici: https://www.euraxess.hr/

  Iz Hrvatske u EURAXESS TOP IV projektu sudjeluju Ana Ključarić (ana.kljucaric@mobilnost.hr), Lana Jerolimov Cetina (lana.jerolimov.cetina@mobilnost.hr) i Ivan Makovec (ivan.makovec@mobilnost.hr).

 • SEREN4

  SEREN4

  SEREN4 (Security Research NCP network) je nastavak i razvoj mreže SEREN3, čiji su rezultati uzeti u obzir s ciljem poboljšanja buduće mreže i jačanja njenih prednosti. 

  Svrha projekta SEREN4 je jačanje kapaciteta i suradnje među nacionalnim osobama za kontakt u području Sigurnih društava te pružanje kvalitetne podrške i usluga prijaviteljima programa i sigurnosnoj zajednici u cjelini, s ciljem povećanja sudjelovanja u istraživanjima u području sigurnosti i inovacija. 

  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) sudjeluje u zadacima "2.3. Twinning", "3.2. SeReMa database", "3.3. Brokerage Events", "3.5. Trainings/webinars for stakeholders", "4.1. Collaboration with other NCP networks", "5.1. Dissemination and Communication Strategy", "5.2. Website and social media", "5.3. Promotional material kit" i "5.4. Materials for stakeholders". Najveće sudjelovanje se očekuje u zadacima iz Radnog paketa 5, koji se odnosi na razvijanje i ažuriranje komunikacijske i diseminacijske strategije, te održavanje komunikacijskih kanala i društvenih mreža za projekt (projektni Twitter i LinkedIn).


  Projekt je započeo 1.5.2018. i traje do 28.2.2021.

  Financijska vrijednost je  1.999.953,75 eura, a financijski doprinos za AMPEU je 27.593,75 eura.

  Koordinator projekta je Agenzia per la promozione della ricerca Europea (APRE) iz Italije.

  Više o SEREN4 projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.seren-project.eu/.

 • Net4Mobility+

  Net4Mobility+

  Projekt Net4Mobility+ (Network of the Maria Sklodowska-Curie Actions National Contact Points for the mobile scientific and innovation community) teži podizanju razine svijesti o mogućnostima financiranja putem Marie Sklodowska-Curie akcija (MSCA) te jačanju profesionalizma i vidljivosti mreže nacionalnih osoba za kontakt za MSCA.


  Cilj projekta je uspostavljanje transnacionalne suradnje između nacionalnih osoba za kontakt za MSCA, podizanje kvalitete usluga koje pružaju MSCA nacionalne osobe za kontakt, pružanje potpore MSCA nacionalnim kontaktnim osobama, s naglaskom na kontakt osobe iz Widening zemalja, osiguravanje bolje  informiranost korisnika te nastavak uspješne suradnje s Europskom komisijom i Izvršnom agencijom za istraživanje (Research Executive Agency, REA).

   
  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) je voditelj radnog zadatka "1.5. Newcomers' Welcome Package", čiji je cilj priprema sveobuhvatnog dokumenta za novoimenovane MSCA nacionalne osobe za kontakt te je aktivni partner u pet radnih zadataka. AMPEU je zadužena i za praćenje kvalitete projektnih aktivnosti, što uključuje prikupljanje evaluacijskih obrazaca i sveobuhvatnu analizu projektnih aktivnosti (treninzi, radionice, twinning aktivnosti). Djelatnici Agencije sudjeluju u navedenim aktivnostima usavršavanja u sklopu projekta (kao sudionici, ali i kao pomoćni treneri).

   

  Projekt je započeo 1. ožujka 2018. i trajat će naredne tri godine, do 28. veljače 2021. 

  Financijska vrijednost projekta je 1.800.000,00 eura, a financijski doprinos za AMPEU je 42.750,00 eura.

  Konzorcij čini 19 projektnih partnera i 6 pridruženih partnera, a koordinator je poljska organizacija IPPT PAN.

  Više o Net4Mobility+ projektu nalazi se na ovoj poveznici: https://www.net4mobilityplus.eu/

  Nacionalna osoba za kontakt za projekt Net4Mobility+  je Sandra Vidović (Sandra.Vidovic@mobilnost.hr).

   

   

 • Idealist2020

  Idealist2020

  Idealist2020 je transnacionalni mrežni projekt nacionalnih osoba za kontakt za područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Idealistova međunarodna mreža aktivna je od 1996. godine te okuplja više od 65 partnera, kako iz zemalja članica EU, tako i pridruženih („associated states“), istočnoeuropskih partnerskih zemalja (EEPC), mediteranskih partnerskih zemalja (MPC) i ostalih, primjerice Guatemale, Argentine, Bolivije, Meksika, Dominikanske republike, Ugande i Kanade.

  Projekt je fokusiran na kontinuiranu edukaciju i profesionalizaciju nacionalnih osoba za kontakt s ciljem što bolje podrške prijaviteljima te njihove uspješnosti u programu Obzor 2020. Osim toga, Idealist nudi i usluge pronalaska partnera za formiranje konzorcija kroz platforme za potragu za partnerima („partner search tool“) te organizaciju susreta poslovnog umrežavanja („brokerage events“) u sklopu ICT konferencije koja se održava pod pokroviteljstvom Europske komisije. Isto tako, dva puta godišnje, Idealist organizira jedinstvenu uslugu pred-evaluacije projektnih prijedloga („pre-proposal check“).

  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) u projektu sudjeluje u zadacima “2.2. Strategic Collaboration”, “2.4. Advancing international collaboration in the area of LEIT ICT”, “3.1. NCP Training Activities, “4.3 Proposer services (pre-proposal check and Partner-search facilitiation)”, “4.4. Full proposal checks” te “6.2. Follow up and supporting new NCPs”. U radnom paketu 1, AMPEU sudjeluje kao i svi ostali partneri – menadžment i komunikacija s ostatkom konzorcija.

  Projekt je započeo 1.1.2019. i traje do 31.12.2020. Financijska vrijednost projekta je 1.633.875,00 EURA, a financijski doprinos AMPEU-a je 8.843,75 eura.

  Koordinator projekta je Innovation Authority Israel (ISERD) iz Izraela.

  Više o Idealist2020 projektu nalazi se na ovoj poveznici: http://www.ideal-ist.eu/.