Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Hrana, poljoprivreda, šumarstvo, more
  • Natječaji
  • Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija

Hrana, poljoprivreda, šumarstvo, more » Natječaji

Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija
11.12.2013.

Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija

Objavljeni su prvi natječaji u 2. društvenom izazovu "Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija" novog okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

U nastavku se nalaze poveznice na objavljene natječaje:

Održiva sigurnost hrane (Sustainable Food Security)

H2020-SFS-2014-1
H2020-SFS-2014-2
H2020-SFS-2015-1
H2020-SFS-2015-2

Plavi rast (Blue Growth)

H2020-BG-2014-1
H2020-BG-2014-2
H2020-BG-2015-1
H2020-BG-2015-2

Inovativna, održiva i uključiva bioekonomija (Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy)

H2020-ISIB-2014-1
H2020-ISIB-2014-2
H2020-ISIB-2015-1
H2020-ISIB-2015-2