Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Zdravlje
  • Natječaji
  • Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

Zdravlje » Natječaji

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
15.12.2013.

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

Prvi natječaji u području društvenog izazova 1 "Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života"  unutar Obzora 2020. objavljeni su 11. prosinca 2013. godine.  U nastavku se nalaze poveznice na Participant portal gdje možete naći detalje i relevantnu dokumentaciju vezanu uz objavljene natječaje. 

Personalizing health and care:

1. H2020-PHC-2014-two-stage

2. H2020-PHC-2014-single-stage

3. H2020-PHC-2015-two-stage

4. H2020-PHC-2015-single-stage

Health co-ordination activities

1. H2020-HCO-2014

2. H2020-HCO-2015