Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Obzor 2020.
 • Pravna pitanja
 • Imenovanje LEAR-a

Pravna pitanja » Imenovanje LEAR-a

Imenovanje LEAR-a jedan je od osnovnih preduvjeta sudjelovanja u Obzor 2020. projektima za znanstvene organizacije i poduzeća (uz registraciju i validaciju ustanove na Portalu za sudionike Europske komisije).

LEAR je administrativna funkcija koja služi lakšoj komunikaciji Europske komisije s pojedinim znanstvenim organizacijama ili poduzećima. LEAR ima pregled nad svim Obzor 2020. (i/ili FP7) projektima u kojima sudjeluje njegova/njezina matična organizacija, vodi podatke o osobi/ama koje su ovlaštene potpisivati određene vrste dokumenata potrebne za prijavu i provedbu projekta (LSIGN, FSIGN), ažurira podatke o organizaciji i sl. LEAR može biti bilo koja osoba zaposlena na znanstvenoj organizaciji ili u poduzeću koja, po mogućnosti, sudjeluje i/ili ima uvid u istraživačke projekte koji se provode na određenoj instituciji odnosno u poduzeću.

U novom programu Obzor 2020. (2014.-2020.) LEAR ima nešto više nadležnosti nego što ih je imao u Sedmom okvirnom programu za istraživanje, tehnologijski razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.). Iz tog razloga potrebno ga je ponovo imenovati za sudjelovanje u projektima iz novog programa (Obzor 2020.). Postupak je sljedeći:

Pravni predstavnik organizacije treba:

 • Potpisati i pečatom ovjeriti Obrazac za imenovanje LEAR-a (LEAR Appointment Letter) te dokument o ulozi i odgovornosti LEAR-a (LEAR Role and Duties document) koji treba biti potpisan i od strane samog LEAR-a;
 • Pročitati odredbe i uvjete korištenja Elektroničkog sustava Portala za sudionike (Participant Portal Electronic Exchange System);
 • Potpisati i pečatom ovjeriti Deklaraciju o suglasnosti s uvjetima i odredbama (Declaration of Consent).

Poslati poštom:

 • Imenovanje LEAR-a za Obzor 2020. te dokument o ulozi i odgovornosti LEAR-a (oba potpisana i ovjerena pečatom)
 • Deklaraciju o suglasnosti s uvjetima korištenja Elektroničkog sustava Portala za sudionike (potpisana i ovjerena pečatom)
 • Kopije osobne iskaznice ili putovnice uz potpis zakonskog zastupnika organizacije i imenovanog LEAR-a
 • Dokument koji dokazuje da je zakonski zastupnik koji imenuje LEAR-a ovlašten za zastupanje te da kao takav ispunjava dva uvjeta:
 1. ima jasnu funkciju unutar organizacije kao zakonski zastupnik;
 2. postoji pravno važeći akt kojim mu je dodijeljena ta funkcija (npr. odluka o imenovanju dekana/rektora/ravnatelja).

Svi dokumenti dostupni su ovdje: Horizon 2020 Online Manual.

Na sljedeću adresu:
European Commission
Research Executive Agency
Participant Validation and Support Unit (REA.C3)
COV2 13/132
B-1049 Brussels
Belgium

Nakon što se svi dokumenti pošalju Europskoj komisiji te dobije odgovor, potrebno je:

 1. Aktivirati LEAR-ov korisnički račun koristeći LEAR-ovo korisničko ime koje je Europska komisija poslala putem elektronske pošte LEAR-u zajedno s uputama za aktivaciju;
 2. Aktivirati račun s PIN šifrom koja će biti poslana LEAR-u regularnom poštom ili SMS porukom ukoliko je naveden broj telefona na dokumentu LEAR Appointment Letter.

Ovisno o vremenu isporuke pošiljke putem pošte, PIN šifra može stići i nakon što je već zaprimljeno korisničko ime (putem elektronske pošte).

U slučaju promjene osobe LEAR-a, nije potrebno odimenovati prijašnjeg LEAR-a, već samo ponoviti gore navedeni postupak s imenom novoga LEAR-a.

Imenovanje može potrajati i do tri mjeseca, ali u slučaju da je pravna osoba dobila informaciju o pozitivno ocijenjenom prijedlogu projekta te poziv Europske komisije da pristupi izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreement), imenovanje LEAR-a (kao i eventualna validacija ustanove) uzet će se u prioritetne predmete i svakako riješiti prije potpisa ugovora. Validation Services pri Europskoj komisiji su automatski obaviještene o ovakvim slučajevima, a u slučaju bilo kakvih nedoumica, slobodno im se obratite putem korisničkog računa (opcija Messages), putem službe za korisnike (Horizon 2020 Helpdesk) ovdje ili na adrese pravnog i/ili financijskog NCP-ja čiji su kontakti dostupni ovdje.