Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

06.03.2020.

Upitnik o najvažnijim aspektima pravne i financijske provedbe Obzor 2020. projekata

Nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja u Obzor 2020. programu pri Agenciji za mobilnost i programe EU provode kratko istraživanje o najvažnijim aspektima pravne i financijske provedbe Obzor 2020. projekata. Stoga Vas molimo da izdvojite nekoliko minuta i ispunite upitnik koji se nalazi na sljedećoj poveznici: Pravna i financijska provedba Obzor 2020. projekata. Molimo da upitnik ispunite najkasnije do ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine.

Upitnik i istraživanje su u potpunosti anonimni, a rezultati će poslužiti kao priprema za nadolazeću radionicu o pravnim, administrativnim i financijskim aspektima provedbe Obzor 2020. projekata. Radionica će se održati 31. ožujka 2020. u prostorijama Agencije za mobilnost i programe EU, a program i registracija se nalaze ovdje.

Iako je trenutno u pripremi novi okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije, Obzor Europa, projekti financirani trenutnim programom, Obzor 2020. još će se jedno vrijeme implementirati, a revizija Obzor 2020. projekata moguća je i do dvije godine nakon završne uplate. Stoga će navedeno istraživanje, osim pripreme za nadolazeću radionicu, poslužiti i za planiranje budućih događanja, te pripremu za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.