Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

Produžen rok za prijavu za Horizon Impact Awards
24.03.2020.

Produžen rok za prijavu za Horizon Impact Awards

Zbog širenja korona virusa (COVID-19) te popratnih ograničenja u svrhu zaštite od virusa, rok za prijavu za Horizon Impact Award produžen je do 15. travnja 2020. godine. Ova je nagrada inicijativa Europske komisije kako bi se prepoznali, promovirali i proslavili izvanredni projekti koji su iskoristili svoje rezultate za pružanje vrijednosti društvu. Time se žele pokazati šire društveno-ekonomske koristi EU ulaganja u istraživanja i inovacije. Spomenuti projekti moraju biti financirani iz FP7 i/ili Obzor 2020. okvirnog programa te moraju biti zatvoreni do dana prijave za nagradu.

Za Horizon Impact Award mogu se prijaviti sve pravne osobe, pojedinci ili timovi, koji su sudjelovali u FP7 i/ili Obzor 2020. okvirnom programu. U prijavi je potrebno poslati pismo koje sadrži podršku od najmanje jednog korisnika ili zajednice korisnika te se u njemu mora navesti važnost istraživanja, kao i kako njegova upotreba stara konkretne koristi za određenu zajednicu korisnika. Navedeni korisnik ne bi trebao biti akademska zajednica, a projekt bi trebao biti zatvoren do dana prijave.

Natječaj je dostupan putem Funding and Tenders portala, a više o Horizon Impact Awards-u moguće je vidjeti na ovoj poveznici ili u priloženoj infografici.