Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

31.10.2017.

Obzor 2020. - izmjene predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima

Europska komisija je 26. listopada 2017. godine usvojila niže navedene izmjene Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima (Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, Version 4.1, dalje u tekstu AMGA) kako bi ga uskladila s izmjenama općih i specifičnih predložaka Obzor 2020. ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 18. listopada 2017. godine (Horizon 2020 General and Specific Model Grant Agreements, dalje u tekstu MGA) te pružila dodatna pojašnjenja vezano uz primljene upite i komentare o provedbi Obzor 2020. projekata. Neke od izmjena su navedene niže:

  • U pravilu korisnici ne smiju prebacivati sredstva između različitih vrsta troškova, no uz raniju iznimku gdje je isto dopušteno samo ako se sredstva prebacuju između vrsta troškova za osoblje, dodana je i iznimka prema kojoj je moguć prijenos sredstava u jedinične troškove za dobra i usluge obračunate putem internih računa te je pojašnjeno da u tom slučaju nije potreban amandman ugovora (više na str. 25., čl. 4. i str. 356., čl. 55. AMGA).
  • Naglašeno je da međunarodni partneri iz članka 14.a. MGA nisu podložni financijskim provjerama, uvidima i revizijama te da su korisnici dužni čuvati samo dokaze znanstvene i tehničke provedbe projekta od strane međunarodnih partnera. Naime, međunarodni partneri iz članka 14.a. MGA ne primaju financijska sredstva za provedbu projekta te stoga nisu niti podložni gore navedenim provjerama (više na str. 157. čl. 14.a., str. 180., čl. 18. AMGA).
  • Dodan je i novi primjer na str. 336., čl. 50.3. prema kojem je moguće raskidanje ugovora s korisnikom: ako je korisnik osnovan u državi koja istupa iz Europske unije te stoga više nije prihvatljiv za financiranje, Europska komisija zadržava pravo ukidanja sudjelovanja korisnika u projektu. Nadalje, na str. 354., čl. 55. navodi se da u slučaju kad je korisnik osnovan u državi koja istupi iz Europske unije (bez sporazuma koji osigurava daljnju prihvatljivost), korisnik više nije prihvatljiv za financiranje te da je moguće da će u tom slučaju biti potreban amandman ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ili se ugovor raskida; vidjeti članak 50.).

Cjeloviti tekst Obzor 2020. Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenima i primjerima možete naći na Portalu za sudionike Europske komisije u izborniku lijevo, pod Reference Documents. U povijesti izmjena na početku dokumenta (History of Changes) nalazi se kratak pregled izmjena.

Za dodatne informacije o gore navedenim promjenama možete se obratiti Vašim nacionalnim osobama za kontakt za pravna i financijska pitanja (Kontakti) odnosno podredno na europsku službu za korisnike - Research Enquiry Service.