Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

Obzor Europa – MISIJE
23.05.2019.

Obzor Europa – MISIJE

Otvoreni poziv za iskaz interesa

 

U okviru procesa strateškog planiranja budućeg okvirnog programa EU za financiranje istraživanja i inovacija Obzor Europa (Horizon Europe) uvodi se značajna novina vezana za pokretanje misija.
Komisija nastoji pokrenuti manji broj misija s konkretnim ciljevima koji će biti zajednički osmišljeni angažmanom predstavnika Komisije, predstavnika država članica te neovisnih stručnjaka i relevantnih dionika. Odbori za misije bi osim osmišljavanja misija upravljali njihovom provedbom i pružali savjete o misijama. Misije bi mogle imati veliki učinak pa će se značajan dio sredstava iz Obzor Europa programa usmjeriti na njihovu realizaciju.
Tijekom trijaloga (strukturirani dijalog između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije) definirana su sljedeća područja djelovanja:
 • ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE INCLUDING SOCIETAL TRANSFORMATION
CANCER
HEALTHY OCEANS, SEAS, COASTAL AND INLAND WATERS
CLIMATE-NEUTRAL AND SMART CITIES
SOIL HEALTH AND FOOD
 
Misije bi trebale imati jasnu dodanu vrijednost EU-a i doprinijeti postizanju prioriteta Unije,
ambiciozne i inspirativne, jasnog smjera, ciljane, mjerljive i vremenski ograničene, usredotočene na ambiciozne, ali realistične aktivnosti istraživanja i inovacija široke društvene i ekonomske važnosti.
 
Potencijalni se članovi trebaju sami prijaviti na portal Komisije – Register of Commission expert group and other similar entities – na kojem su objavljeni pozivi, obrasci za prijavu (annex 1-3) i FAQ: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
 
Prijavitelji se prethodno trebaju registrirati na Portalu. 
Rok za prijavu je 11. 6. 2019.