Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

12.01.2018.

Nove opcije za traženje partnera za projektne prijave u okviru Obzora 2020.

Europska komisija je predstavila novi alat za prijavitelje projekata koji traže partnere u okviru Obzora 2020. Portal za prijavitelje (engl. Participant Portal) sada omogućava traženje partnera u okviru pojedinih tema poziva, koje su trenutačno otvorene ili koje tek predstoje. Na taj način bi se trebalo olakšati traženje partnera, posebice za organizacije koje po prvi puta sudjeluju u prijavama projekata u okviru Obzora 2020.

Potencijalni prijavitelji mogu na mrežnim stranicama na kojima su objavljene teme u okviru poziva,  pristupiti listi postojećih zahtjeva za nalaženje partnera (primjer https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-nmbp-24-2018.html).

Organizacije mogu i same pokrenuti novi zahtjev za nalaženjem partnera za određenu temu odnosno za konkretan poziv. Za pokretanja takvog zahtjeva potrebno je registrirati organizaciju u Registar korisnika (Beneficiary Register) i registrirati predstavnika organizacije (engl. Legal Entity Appointed Representatives, LEAR), a više informacija dostupno je na poveznici http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html.