Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

U Agenciji za mobilnost i programe EU održan je sastanak članova EURAXESS mreže Hrvatska te tradicionalna večera sa stranim istraživačima s hrvatskih znanstvenih institucija
10.12.2018.

U Agenciji za mobilnost i programe EU održan je sastanak članova EURAXESS mreže Hrvatska te tradicionalna večera sa stranim istraživačima s hrvatskih znanstvenih institucija

Odjel za mobilnost istraživača Agencije za mobilnost i programe EU organizirao je sastanak članova hrvatske EURAXESS mreže u prostorima Agencije za mobilnost i programe EU, 6. prosinca 2018. Sastanku je prisustvovalo 6 članova - imenovanih EURAXESS kontakt točaka EURAXESS programa te 4 djelatnice Odjela za mobilnost istraživača. Sastanak je poslužio upoznavanju članova mreže s izmjenama zakonske regulative u području mobilnosti istraživača na nacionalnoj razini i dijeljenju novosti na razini cijele EURAXESS mreže.

Uvodno je predstavljen EURAXESS program i sve aktivnosti Odjela za mobilnost istraživača za period od 2017.- 2019 godine. Između ostaloga, je predstavljen je i testni alat prikupljanja statistika EURAXESS upita na razini Odjela kao primjer dobre prakse praćenja upita i osiguravanja njihove konzistentnosti i kvalitete. Članovima mreže predstavljeni su i najvažniji rezultati završenog EURAXESS TOP III projekta te sve planirane aktivnosti vezane uz EURAXESS mrežu Hrvatska u novom, EURAXESS TOP IV projektu. Tim putem, članovima EURAXESS mreže Hrvatska najavljene su predstojeće mogućnosti usavršavanja za članove EURAXESS mreže Hrvatska: treninzi za osoblje EURAXESS uslužnih centara, studijski posjeti relevantnim EURAXESS uslužnim centrima diljem Europe te program mentoriranja među institucijama kao i EURAXESS dvogodišnja konferencija koja se u 2019. godini održava u Pragu. Razgovor o tekućim aktivnostima i izazovima s kojima se svakodnevno susreću EURAXESS kontakt točke pomogao je u zajedničkom nalaženju mogućih rješenja i općenito, u promišljanju aktivnosti koje mogu efikasnije doprinijeti povećanju i olakšavanju mobilnosti istraživača.

Kako se u 2018. godini obilježava 10 godina EURAXESS programa u Hrvatskoj, Agencija za mobilnost istraživača uvidjela je priliku da se na isti dan organizira tradicionalna večera sa stranim istraživačima koja se inače održava već 4. godinu za redom. Tako, stranim istraživačima koji rade na hrvatskim znanstvenim institucijama omogućeno je da se bolje povežu s EURAXESS kontakt točkama te razmijene iskustva i ostvare bolju komunikaciju. 

Program EURAXESS namijenjen je povećanju i olakšavanju mobilnosti znanstvenika i istraživača kroz pružanje savjetodavne administrativne i pravne pomoći u svim aspektima dolazne i odlazne mobilnosti, kako istraživačima tako i znanstvenim organizacijama koje zapošljavaju istraživače. Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u EURAXESS programu od 2008. godine. Hrvatsku EURAXESS mrežu čini Agencija za mobilnost i programe EU kao krovna organizacija, Odjel za mobilnost istraživača jedini je EURAXESS uslužni centar u Hrvatskoj, dok 10 imenovanih EURAXESS  kontakt točaka djeluje na raznim institucijama diljem države.