Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

20.07.2017.

Studija o Europskim industrijskim doktoratima

Program Obzor 2020. je fokusiran na vrhunska istraživanja i inovacije, a kao konačan cilj ima jačanje globalne konkurentnosti Europe. U tom kontekstu međusektorska suradnja bitan je segment u Marie Skłodowska-Curie akcijama (MSCA). Poticanjem multidisciplinarnosti te povezivanjem akademskog i neakademskog sektora želi se osposobiti istraživač koji posjeduje prenosive vještine i koji može samostalno sudjelovati u inovacijskim procesima. Suvremeni istraživač treba biti spreman odgovoriti na društvene izazove te razmišljati poduzetno i inovativno. Upravo poticanjem razvoja poslovnih i prenosivih vještina povećavaju se mogućnosti razvoja karijere  istraživača te se doprinosi istraživačkom potencijalu Europe.

Jačanje poduzetničkih kapaciteta istraživača te poticanje izvrsnosti istraživanja i doktorske izobrazbe s fokusom na inovacijske vještine, moguće je upravo putem MSCA Europskih industrijskih doktorata Mreža za inovativno osposobljavanje. Europski industrijski doktorati predstavljaju zajednički program doktorskog studija koji provode partneri iz akademskog i neakademskog sektora u trajanju od 4 godine. Europska komisija u 100% iznosu financira troškove za zapošljavanje istraživača te troškove organizacija koji se odnose na troškove istraživanja, upravljanja te indirektne troškove.

Kako bi odgovorila na potrebe jačanja međusektorske mobilnost, usvajanja poslovnih vještina te na izazove u provođenju industrijskih doktorata, Europska komisija predstavila je zaključke i procjenu učinka provedbe Europskih industrijskih doktorata (EID). Izvješće prikazuje rezultate provođenja EID programa od 2012. godine do ožujka 2016. godine. U tome periodu više od 280 akademskih i industrijskih organizacija financirano je s 114 milijun eura.

Istraživanje je pokazalo kako je EID atraktivan i relevantan kako za pripadnike organizacija, tako i za same istraživače, upravo iz nekoliko razloga:

  • omogućuje slobodu pri kreiranju strukture istraživanja i osposobljavanja, uključujući temeljna i  primijenjena istraživanja te poslovne aktivnosti poput razvoja proizvoda, proizvodnih procesa;
  • mladim istraživačima omogućuje međunarodnu i međusektorsku mobilnost, umrežavanje s iskusnim istraživačima, pristup profesionalnim i znanstvenim mrežama, specifični fokus na primjenjiva i industrijska istraživanja, usvajanje znanstveno – komunikacijskih vještina, poslovnih vještina, pristup specifičnim i multidisciplinarnim znanstvenim područjima;
  • akademskim organizacijama pruža pristup financiranju istraživača te zapošljavanja istraživača ali i jačanja postojećih i stvaranja novih suradnji s industrijskim sektorom;
  • industrijskom sektoru pruža pristup resursima akademskih partnera, utjecaj na razvoj budućeg istraživanja, inovativno ulaganje i smanjeni investicijski rizik, razvoj novih proizvoda i usluga te osposobljavanje mladih znanstvenika prema svojim potrebama.

Detaljni rezultati studije o Europskim industrijskim doktoratima dostupni su ovdje, dok su zaključci studije dostupni ovdje.

Više informacija o Mrežama za inovativno osposobljavanje dostupno je ovdje.

Primjer Europskog industrijskog doktorata u Hrvatskoj
Tvrtka Genos d.o.o. je industrijski partner u projektu GlySign, prvom projektu Europskih industrijskih doktorata u Hrvatskoj u okviru programa Obzor 2020. Projekt, koordiniran od strane Leiden University Medical Centera iz Nizozemske, predstavlja mrežu za osposobljavanje mladih istraživača za prevođenje glikomskih kliničkih biomarkera u područje precizne medicine (PM). Projektom se zaposlilo 6 mladih istraživača, koji će svoje istraživanje provesti u industrijskom i akademskom sektoru. Zbog snažnog industrijskog i translacijskog fokusa GlySign će popuniti trenutni jaz na tržištu uspostavljanjem novih in vitro dijagnostičkih platformi za kliničko iskorištavanje glikomskih biomarkera u preciznoj medicini. Više informacija o projektu dostupno je na http://www.glysign.eu/

Sljedeći natječaj za prijavu Europskih industrijskih doktorata otvara se sredinom rujna 2017. godine. Točan datum objave natječaja biti će poznat po objavi MSCA Radnog programa 2018 - 2019. Natječaji za zapošljavanje mladih istraživača u okviru Europskih industrijskih doktorata biti će objavljeni na EURAXESS portalu (ovdje) na proljeće 2019. godine.