Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

02.03.2017.

Izmjene Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za program Obzor 2020.

Europska komisija je 27. veljače 2017. godine usvojila niže navedene izmjene Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za program Obzor 2020. (Horizon 2020 Programme General Model Grant Agreement, Version 4, dalje u tekstu: MGA):

  • Ponešto je izmijenjena definicija dodatne naknade u članku 6.2.A.1. MGA.
  • Omogućena je veća fleksibilnost prijavljivanja troškova osoblja zaposlenih putem izravnih ugovora (direct contracts) (v. članak 6.2.A.2. MGA).
  • Uvedena je mogućnost obračuna jediničnih troškova za dobra i usluge putem internih računa kako bi se korisnicima pojednostavilo prijavljivanje takve vrste troška i omogućilo postupanje u skladu s uobičajenom knjigovodstvenom praksom korisnika (v. članak 6.2.D.5. MGA).
  • Korisnicima koji primaju operativne grantove omogućeno je da prijave neizravne troškove za Obzor 2020. projekte ako mogu dokazati da operativni grant ne pokriva troškove Obzor 2020. projekta (v. članak 6.2.E. MGA).
  • Uvedena je nova kategorija trećih strana u članku 14.a. MGA - treće strane koje ne primaju EU bespovratna sredstva, i to kako bi se omogućio rad međunarodnih partnera na Obzor 2020. projektima. Međunarodni partneri definirani su kao pravni subjekti osnovani u nepridruženim trećim zemljama koje nisu prihvatljive za dodjelu sredstava prema članku 10. Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006.
  • Osim u iznimnom slučaju opisanom u članku 52.1., službena komunikacija nakon završne isplate odvijat će se putem Participant portala.

Cjeloviti tekst Obzor 2020 Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava možete naći na Portalu za sudionike Europske komisije u izborniku lijevo, pod Reference Documents. U povijesti izmjena na početku dokumenta (History of Changes) nalazi se popis izmijenjenih članaka te poveznica na dokument s vidljivim izmjenama (Track Changes).

Za dodatne informacije možete se obratiti Vašim nacionalnim osobama za kontakt za pravna i financijska pitanja (Kontakti) odnosno podredno na europsku službu za korisnike - Research Enquiry Service.