Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

Net4Mobility+ ITN handbook 2020 te potpora pisanju ITN projektnog prijedloga
18.11.2019.

Net4Mobility+ ITN handbook 2020 te potpora pisanju ITN projektnog prijedloga

U okvriu MSCA NCP Net4Mobility+ projekta objavljen je ITN Handbook 2020, dokument koji sadrži savjete za pisanje projektnog prijedloga na način da je svaki kriterij projektnog prijedloga dodatno objašnjen i uključuje najčešće komentare evaluatora.

Dodatni materijali i poveznice koji su od pomoći prilikom sastavljanja projektne prijave:

Hrvatski organizacije koje planiraju ove godine prijaviti ITN projekte mogu iskoristiti uslugu čitanja završnih verzija projektnih prijedloga. Kako nismo u mogućnosti ulaziti u znanstveni sadržaj projektne prijave, komentari će se bazirati na strukturu prijave kao i na sadržaj vezan uz neznanstvene kriterije evaluacije. Projektne prijedloge možete dostaviti najkasnije do 10. siječnja 2020. godine na sljedeću e-mail adresu: sandra.vidovic@mobilnost.hr.