Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

08.02.2017.

COFUND program stipendiranja - Career-FIT zapošljava 25 iskusnih istraživača

Ireland’s Technology Centre putem Career - FIT programa omogućuje istraživačima razvoj karijera u intersektoralnom, multidisciplinarnom i tržišno orijentiranom istraživanju s mogućnošću upućivanja u poslovni sektor.

Stipendije za iskusne istraživače su u trajanju od tri godine. Glavni uvjet je da istraživač ima doktorat ili najmanje četiri godine istraživačkog iskustva u punom radnom vremenu

Rok za dostavu prijava je 31. ožujka 2017.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici: http://www.horizon2020.ie/career-fit/